Browsing Archives

שפה

שָׂפָה

1. לשון שבני אדם מדברים (עברית, אנגלית, רוסית…)

שְׂפַת אֵם (השפה שאדם לומד בילדות במשפחתו), השפה העברית, שפת הדיבור, שפה כתובה

2. כל אחד משני החלקים שבפתח הפה. שתי שְׂפָתַיִים

על השפתיים מורחים שְׂפָתוֹֹן

3. גָדָה של נחל, של ים. גם: שְׂפַת הכביש, שְׂפַת המדרכה

רבים: שָׂפוֹת

זוגי: שְׂפָתַיִים

 

 

הערך שפה נמצא בידיעות: 

24.05.18, 15.06.22