Browsing Archives

סירב

סֵירַב – לא הסכים

שם הפועל: לְסָרֵב

שם הפעולה: סֵירוּב

סַרבָן – אדם המסרב לשרת בצבא מסיבות אידאולוגיות

סַרבָנוּת – התנגדות לשרת בצבא מסיבות אידאולוגיות, התנגדות לדבר זמן רב

סֵירוּבנִיק – יהודי שביקש לעלות לישראל מברית המועצות ולא קיבל אישור לעלות

 

דוגמאות:

הילד מסרב לאכול ירקות. 

הבת ביקשה מאמא לאכול גלידה לפני ארוחת הצהריים. האם סֵירבָה ואמרה לילדה שתקבל גלידה רק אחרי הארוחה.

הוא מְסָרֵב לקבל שינויים וחידושים.

השר: אין מקום במדינת ישראל לסרבנות לשרת בצה"ל.

יהודים רבים רצו לעלות לישראל, אך ממשלת ברית המועצות לשעבר סֵירבָה לאפשר להם לצאת מהמדינה. הם נקראו סֵירוּבנִיקִים.

 

הערך סירב נמצא בידיעות: 

14.08.1616.01.1708.02.1715.02.1718.04.1722.04.17

23.04.1712.06.1707.09.1714.09.1724.11.1727.11.1721.01.1824.01.18

31.01.1801.02.1811.04.18,

29.05.1807.06.1814.08.1808.01.1913.01.1915.01.1912.03.1913.05.19, 24.03.20, 26.03.20, 29.06.20, 26.07.20, 03.11.20, 24.11.20, 06.12.20, 23.05.21, 08.06.21, 20.07.21, 25.07.21, 26.07.21, 27.07.21, 02.06.22, 02.06.22, 11.07.22, 03.01.24, 12.02.24