Browsing Archives

סיכוי

סִיכּוּי – אפשרות שיקרה הדבר, Chance

רבים: סִיכּוּיִים

יש סיכוי

אין סיכוי

חֲסַר סיכוי – אין סיכוי

סיכוי גדול

סיכוי קל

 

דוגמאות:

יש סיכוי קל לגשם מחר.

יש סיכוי שאאחר מחר.

אין לו סיכוי להצליח בעסק החדש.

כנגד כל הסיכויים הם זכו בתחרות.

 – את חושבת שהוא יתן לנו הנחה?

 – זה חסר סיכוי. לא כדאי לנסות.

למי יש הסיכוי הגדול ביותר לנצח בבחירות? 

 

הערך סיכוי נמצא בידיעות: 07.09.1602.02.1720.03.1710.051707.02.1811.04.1829.04.1828.05.18, 09.10.18,

15.10.1820.11.1827.12.1816.06.19, 12.09.19, 17.03.20, 28.06.20, 18.02.21, 07.04.21, 12.08.21, 12.10.21, 19.10.21, 07.03.24, 20.05.24, 22.05.24

 

סיכל

סִיכֵּל – לא נתן לדבר רע לקרות

השורש: ס.כ.ל

שם הפועל: לְסַכֵּל

שם הפעולה: סִיכּוּל מְמוּקָד

מסכלים ניסיון של מישהו לבצע פשע

 

הערך סיכל נמצא בידיעות:

 08.10.1618.12.1725.12.1731.01.1822.02.1803.06.1803.06.1814.06.1827.06.18,

17.07.18, 07.08.19, 31.12.19, 12.01.20, 21.01.20, 28.07.20, 29.07.20, 03.05.21, 11.07.21, 13.01.22, 15.03.22, 31.03.22, 06.04.22, 01.05.22, 23.05.22, 13.06.22, 20.06.22, 21.06.22, 29.06.22, 20.07.22, 21.07.22, 21.07.22, 09.11.23, 29.03.24, 15.04.24

 

 

 

סיכם

סִיכֵּם – אמר בקיצור את הדברים החשובים

חיבר ביחד כמה מספרים

החליט עם מישהו על משהו

השורש: ס.כ.ם

שם הפועל: לְסַכֵּם

שם הפעולה: סִיכּוּם

 

דוגמאות:

בסוף השיעור המורה תמיד מסכמת את השיעור.

המורה ביקשה מהתלמידים לסכם בכתב את מה שלמדו.

סיכמתי עם החברות שכל אחת תביא למסיבה סלט או עוגה.

 

הערך סיכם נמצא בידיעות:

 29.11.16, 16.01.1708.10.1812.02.09, 17.12.19, 07.01.20, 12.01.20, 09.02.20, 18.11.20, 08.12.21, 26.12.21, 15.01.22, 13.02.22, 21.03.22, 28.06.22, 25.10.23, 07.02.24, 06.03.24

 

 

 

 

 

 

סיכן

סִיכֵּן עשה משהו שעלול לפגוע במשהו, לא נהג בזהירות

השורש: ס.כ.ן

שם העצם: סַכָּנָה

שם תואר: מְסוּכָּן

שם הפעולה: סִיכוּןּ

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִסתַכֵּן

דוגמאות:

הוא עזב את מקום העבודה הבטוח ועבר לחברה חדשה. אשתו אומרת שאסור לו לסכן את הביטחון הכלכלי של המשפחה, אבל הוא מוכן להסתכן כדי להצליח.

זהירות!!! סכנה!!!! זה מסוכן!!!!

לא כדאי להסתכן. אל תצא לטיול בגשם כזה.

לא כדאי להסתכן. לא לעלות על טרמפים!

 

הערך סיכן נמצא בידיעות:

 27.11.1614.08.1701.10.1701.01.1829.04.1807.05.1821.05.18,

25.07.1829.07.1821.11.1817.12.1831.01.1901.05.1916.06.1923.06.19, 06.11.19, 17.03.20, 19.04.20, 17.06.20, 21.06.20, 26.07.20, 04.08.20, 24.09.20, 19.10.20, 13.12.20, 02.02.21, 01.03.21, 28.04.21, 12.05.21, 21.06.21, 22.06.21, 28.06.21, 28.06.21, 20.07.21, 09.08.21, 06.10.21, 19.10.21, 19.10.21, 07.11.21, 06.01.22, 02.02.22, 23.02.22, 24.04.22, 08.06.22, 09.06.22, 05.07.22, 24.07.22, 25.07.22, 23.10.23, 25.12.23, 03.01.24, 01.02.24, 06.03.24, 15.04.24