Browsing Archives

נתיב

נָתִיב – דרך, מסלול

רבים: נְתִיבֵים

השורש: נ.ת.ב

שם הפועל: לְנַתֵב

שם הפעולה: נִיתוּב

שם עצם: נַתָב – אדם המנתב את כלי השיט בכניסה לנמל

ראוטר

 

יש כבישים שיש בהם כמה נתיבים

נְתִיבֵי איילון – אחד הכבישים המרכזיים בישראל

חברת נתיבי ישראל אחראית על הכבישים בישראל.

על התורה נאמר: דְרָכֶיהָ דַרְכֵי נועם וכל נְתִיבוֹתֶיהָ שלום

 

הערך נתיב נמצא בידיעות: 

26.01.1716.10.1714.11.1723.07.1808.08.1831.01.1904.07.19, 29.07.19, 06.10.19, 04.11.19, 10.11.19, 17.12.19, 15.07.20, 14.02.22, 07.06.22, 10.08.22, 05.02.24, 22.05.24