Browsing Archives

לקוי

לָקוּי – לא נורמטיבי, יש בו פגם

השורש: ל.ק.ה

שם הפועל: ללקות ב.. – להיות חולה במחלה

בסמיכות: לְקוּי-

שם עצם: לְּקוּת  –  פגם, פגיעה

לְקוּי ראייה – אינו רואה היטב. הוא סובל מלְקוּת ראייה.

לְקוּי שמיעה – אינו שומע היטב. הוא סובל מלְקוּת שמיעה.

לְקוּי למידה – יש לו בעיות בלמידה. הוא סובל מלְקוּיוֹת למידה.

לְקוּי קשב וריכוז – קשה לו להתרכז, להקשיב. יש לו בעיות קשב וריכוז.

מומחה ללְקוּיוֹת למידה עוזר לאנשים בעלי לקויות למידה ובעלי בעיות קשב וריכוז.

לִיקוּי חַמָה – הירח מסתיר את השמש. בליקוי חמה מלא יש חושך באמצע היום

דוגמאות:

הוא לקה בסרטן לפני 30 שנה והחלים לגמרי.

יש לו לְקות למידה. הוא גם לְקוי ראייה.

לילדים רבים יש לקויות למידה.

 

הערך לקוי נמצא בידיעות: 19.07.1629.11.1609.02.1706.06.1722.08.1730.01.1806.06.18,

29.07.1809.08.1817.10.1826.02.1914.03.1906.06.19, 16.12.19, 20.02.20, 24.03.20, 21.06.20, 19.07.20, 16.09.20