Browsing Archives

לעולם

לְעוֹלָם – אף פעם בעתיד

לעולם לא…

אל תגיד לי את זה לעולם.

לא נראה אותו לעולם.

אני מבטיחה: לא אעשה זאת שוב לעולם!

מֵעוֹלָם – אף פעם בעבר

מעולם לא…

מעולם לא למדתי לנגן בפסנתר.

לא פגשתי אותו מעולם.

 

הערך לעולם נמצא בידיעות: 

09.10.1629.01.1714.01.1823.01.1807.03.1802.12.1816.12.1820.05.19, 09.12.19, 22.01.20, 23.01.20, 23.01.20, 23.01.20, 25.01.20, 06.10.21, 30.11.21, 06.12.21, 03.04.22, 14.07.22, 17.07.22

 

לעומת

לְעוּמַת – בְּהַשוָואָה לְ, מוּל

לְעוּמַת זֹאת…

 

דוגמאות:

מחירי הדירות בעיר הזאת גבוהים לעומת המחירים בעיר השכנה.

אני אוהבת מוסיקה קלסית. לעומת זאת אני לא אוהבת רוק כבד.

 

הערך לעומת נמצא בידיעות: 

08.07.1608.07.1603.08.1616.08.1630.10.1614.11.1614.11.16

16.11.1617.11.1621.11.1630.11.1603.12.16, 12.12.1601.01.17, 01.01.1703.01.1706.01.1712.01.1718.01.1707.03.1708.03.1710.05.17, 10.05.1710.051725.05.17,        06.06.17 06.06.1718.06.1720.06.1724.06.1727.06.1710.07.1716.07.17

02.08.1816.08.1712.09.17

16.10.1719.10.1714.11.1719.11.1703.12.1703.01.1825.01.1804.02.18

14.02.1808.03.1819.03.18,

21.03.1811.04.1816.04.1809.05.1817.05.1823.05.1804.06.1805.06.18,

 06.06.1803.07.1815.07.18,

16.07.1830.07.1807.10.1808.10.1811.10.1802.11.1806.11.1818.11.18,

 20.11.1824.11.1812.12.1831.12.18,

13.01.1917.01.1929.01.1929.01.19, 05.02.1914.02.1907.03.1910.03.1929.04.19, 07.05.1931.05.19

11.06.1924.06.1901.07.19, 10.07.19, 16.07.19, 24.07.19, 22.09.19, 22.10.19, 22.10.19, 27.11.19, 03.12.19, 05.12.19, 18.12.19, 07.01.20, 05.02.20, 09.02.20, 09.02.20, 24.02.20, 07.05.20, 19.05.20, 31.05.20, 16.06.20, 09.07.20, 16.07.20, 09.09.20, 29.12.20, 03.01.21, 04.01.21, 25.01.21, 27.01.21, 10.02.21, 01.03.21, 27.04.21, 23.05.21, 08.08.21, 01.09.21, 05.09.21, 29.09.21, 10.10.21, 17.10.21, 17.10.21, 01.11.21, 16.11.21, 16.11.21, 25.11.21, 08.12.21, 16.12.21, 29.12.21, 05.01.22, 15.01.22, 16.01.22, 28.01.22, 16.02.22, 16.03.22, 27.04.22, 27.04.22, 16.05.22, 27.05.22, 10.06.22, 16.06.22, 17.07.22, 11.08.22, 11.08.22