Browsing Archives

לעולם

לְעוֹלָם – אף פעם בעתיד

לעולם לא…

אל תגיד לי את זה לעולם.

לא נראה אותו לעולם.

אני מבטיחה: לא אעשה זאת שוב לעולם!

מֵעוֹלָם – אף פעם בעבר

מעולם לא…

מעולם לא למדתי לנגן בפסנתר.

לא פגשתי אותו מעולם.

 

הערך לעולם נמצא בידיעות: 09.10.1629.01.1714.01.1823.01.1807.03.18

 

לעומת

לְעוּמַת בְּהַשוָואָה לְ, מוּל

לְעוּמַת זֹאת…

 

דוגמאות:

מחירי הדירות בעיר הזאת גבוהים לעומת המחירים בעיר השכנה.

אני אוהבת מוסיקה קלסית. לעומת זאת אני לא אוהבת רוק כבד.

 

הערך לעומת נמצא בידיעות: 08.07.1608.07.1603.08.1616.08.1630.10.1614.11.1614.11.16

16.11.1617.11.1621.11.1630.11.1603.12.16, 12.12.1601.01.17, 01.01.1703.01.1706.01.1712.01.1718.01.1707.03.1708.03.1710.05.17, 10.05.1710.051725.05.17,        06.06.17 06.06.1718.06.1720.06.1724.06.1727.06.1710.07.1716.07.1702.08.1816.08.1712.09.17

16.10.1719.10.1714.11.1719.11.1703.12.1703.01.1825.01.1804.02.1814.02.1808.03.1819.03.18,

21.03.1811.04.1816.04.1809.05.1817.05.1823.05.1804.06.1805.06.1806.06.1803.07.1815.07.18,

16.07.1830.07.1807.10.1808.10.1811.10.1802.11.1806.11.18

 

 

 

image_print