Browsing Archives

לשכה

לִשכָּה משרד של אדם חשוב 

רבים: לְשָכוֹת

סמיכות רבים: לִשכוֹת-

לִשכַּת ראש הממשלה, לִשכַּת השר, לשכת יושב ראש הכנסת

לִשכַּת תַעֲסוּקָה

לִשכַּת גִיוּס

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

לִשְכַּת עורכי הדין – האוטוריטה של עורכי הדין בישראל

דוגמאות:

מחפשים עבודה בלִשכוֹת התעסוקה.

החיילים מגיעים ביום הראשון לצבא ללשכת הגיוס.

 

הערך לשכה נמצא בידיעות: 04.09.1625.09.1627.11.1628.11.1603.01.1710.01.1723.01.17, 14.03.1704.05.1710.07.1706.08.17, 18.10.17, 26.10.1730.10.1710.11.1715.11.1726.11.1727.11.17

15.12.1707.01.1826.03.1829.05.1820.06.1817.07.18, 24.07.1802.08.1814.08.1828.10.1808.11.18,

29.11.1817.01.1913.06.1904.07.19, 07.08.1928.10.19, 29.10.19, 31.10.19, 28.11.19, 03.12.19, 08.12.19, 08.03.20, 01.06.20, 08.10.20, 16.11.20, 24.11.20, 18.01.21, 04.02.21, 18.02.21, 24.02.21, 11.07.21, 13.10.21, 20.10.21, 21.10.21, 24.10.21, 18.11.21, 18.11.21, 15.12.21, 15.12.21, 06.01.22, 07.02.22, 27.02.22, 28.02.22, 01.03.22, 02.03.22, 03.03.22, 10.03.22, 10.07.22, 10.08.22, 19.11.23, 27.12.23, 02.01.24, 03.01.24, 15.02.24, 09.03.24, 01.05.24

 

לשם

לְשֵם – בשביל

 

דוגמאות:

הוא לא עושה את זה לשם שמים. הוא מקווה להרוויח.

לשם מה קנית עוד זוג נעליים. יש לך כבר אלף זוגות כאלה!!!!

הוא קורא לשם הנאה.

לשם מה באת? אמרתי לך שאני יכולה להסתדר בעצמי.

 

הערך לשם נמצא בידיעות:

15.06.1618.02.1825.02.1811.10.1804.04.19, 09.09.19, 23.02.20, 23.07.20, 03.08.20, 26.07.21, 08.08.21, 13.09.21, 18.01.22, 27.06.22, 03.01.24, 21.02.24