Browsing Archives

למעט

לְמַעֵט – חוץ מ…מלבד

 

דוגמה:

כולם הצליחו במבחן למעט דני – דני לא למד ולכן נכשל בבחינה.

כל התלמידים מגיעים בזמן למעט רותי שמגיעה תמיד מאוחר.
אני אוהבת מרקים למעט מרק עגבניות, שאותו אני לא אוהבת.

 

הערך למעט נמצא בידיעות:

15.9.16 ,30.01.1714.05.1811.06.1924.06.19, 13.11.19, 14.11.19, 17.03.20, 23.04.20, 24.04.20, 06.07.20, 08.09.20, 15.09.20, 08.12.20, 24.12.20, 27.12.20, 06.01.21, 25.01.21, 26.01.21, 27.04.21, 18.07.21, 12.08.21, 14.10.21, 28.11.21, 29.11.21, 09.05.22, 23.06.22, 07.02.24, 11.03.24

 

 

 

 

 

 

 

 

למען

לְמַעַן – בִּשבִיל, לְטוֹבַת

דוגמאות:

הוא פועל למען אנשים עניים.

הוא ריגל למען ישראל.

היא אוהבת את ההורים שלה. היא עושה הכול לְמַעֲנָם.

הוא רוצה להיות רופא. הוא מוכן לעבוד קשה מאוד למען השגת המטרה.

אתה עושה את זה למַעַנך. לא למַעֲנִי.

צירוף: למען השם (השם הוא  אחד השמות של אלוהים)

דוגמה:

אולי תבוא כבר, למען השם!

 

הערך למען נמצא בידיעות:

 21.07.1610.11.1622.01.1701.02.1727.03.1730.04.1703.07.17, 16.07.1706.08.1726.10.1724.11.1701.02.1812.03.1819.03.1829.04.18

04.06.1830.12.1807.02.19

03.04.1903.04.19, 27.11.19, 19.12.19, 30.01.20, 29.06.20, 23.07.20, 10.09.20, 22.11.20, 30.12.20, 03.03.21, 09.03.21, 02.05.21, 13.06.21, 14.06.21, 17.06.21, 08.07.21, 09.08.21, 07.11.21, 18.11.21, 31.01.22, 17.02.22, 29.03.22, 18.05.22, 17.06.22, 17.06.22, 30.06.22, 15.11.23, 27.11.23, 03.12.23, 24.12.23, 25.12.23, 27.01.24, 11.02.24, 11.02.24, 12.02.24, 19.05.24, 19.05.24, 10.06.24

 

למרות

לַמרוֹת – אף על פי, אף על פי כן, על אף, אף כי

למרות ה...

למרות זאת

 

דוגמאות:

יצאנו לטיול למרות הגשם.

ירד גשם. למרות זאת יצאנו לטיול.

הוא חולה. למרות המחלה הוא בא לעבודה.

הוא חולה. למרות זאת הוא בא לעבודה.

אף על פי שהוא חולה הוא בא לעבודה. 

 

 הערך למרות נמצא גם בידיעות:

01.06.14 02.08.16, 07.08.1621.09.1618.12.1629.01.17, 14.02.1726.06.1717.09.1716.10.1710.01.1821.01.18, 07.02.1821.03.1808.04.1827.04.1809.05.1810.05.18,

12.08.1307.10.18, 25.11.1812.12.1823.12.1812.02.1928.04.1904.07.1916.07.19, 09.09.19, 29.10.19, 22.12.19, 02.02.20, 19.02.20, 17.03.20, 26.03.20, 03.06.20, 13.07.20, 10.09.20, 06.12.20, 23.12.20, 29.12.20, 12.01.21, 24.01.21, 08.02.21, 09.02.2, 01.03.21, 03.03.21, 02.05.21, 09.05.21, 20.05.21, 13.07.21, 20.07.21, 22.07.21, 09.08.21, 19.12.21, 02.03.22, 24.04.22, 17.05.22, 06.06.22, 28.07.22, 08.08.22, 28.11.23, 08.01.24, 05.03.24, 27.05.24 05.06.24, 15.06.24