Browsing Archives

לן (פועל)

לָן ישן במקום (בדרך כלל לא בביתו)

שם הפועל: לָלוּן

שם הפעולה: לִינָה

לנים בבית מלון

לנים אצל חברים

לנים תחת כיפת השמיים

בית המלון מפרסם את מחיר הלינה במלון. יש מחיר ללינה וארוחת בוקר.

 

הערך לן נמצא בידיעות: 24.08.1624.09.1715.10.17, 04.09.19, 19.05.20, 24.05.20, 15.11.20, 27.03.22, 24.04.22, 24.12.23