Browsing Archives

לכד

לָכַד – תפס, הכניס למקום סגור שאי אפשר לצאת ממנו

השורש: ל.כ.ד

שם הפועל: לִלכּוֹד

שם הפעולה: לְכִידָה

שם תואר: לָכוּד

עבר בבניין נפעל: נִלכַּד

לוֹכדִים גנב, לוֹכדִים פושע

לוכדים עכבר במַלכּוֹדֶת

 

הערך לכד נמצא בידיעות: 18.12.1604.07.1808.07.18, 11.07.1817.07.18

 

לכלך

לִכְלֵך – זיהם, טינף, קודם המקום היה נקי ועכשיו כבר לא…

השורש: ל.כ.ל.ך

שם הפועל: לְלַכְלֵך

שם הפעולה: לִכְלוּך

שם תואר: מְלוּכְלָך

שם הפעול בבניין התפעל: לְהִתְלַכְלֵך

לִכְלוּך צריך לנקות.

ההפך של מְלוּכְלָך – נקי.

 

הערך לכלך נמצא בידיעות: 08.04.18

 

 

 

 

image_print