Browsing Archives

מילים ומושגים

סבוך

סָבוּך קשה לפתור אותו, מְסוּבָּך, לא פשוט

השורש: ס.ב.ך

דוגמאות:

המצב סבוך. קשה לצאת ממנו.

השער שלה כל כך סבוך. קשה לסרק אותו במסרק.

הוא תמיד מְסַבֵּך את העניינים. מכל דבר הוא עושה בעיה.

זה עניין מְסוּבָּך. אי אפשר להסביר אותו בכמה מילים.

 

הערך סבוך נמצא בידיעות:

סביבה

סְבִיבָה – אזור קרוב

             כל מה שסובב את האדם, Enviroment

אֵיכוּת הסביבה: ההשפעה של האדם, החי והצומח והעולם זה על זה, אקולוגיה 

שְמִירַת הסביבה: שמירה על העולם למען בני האדם, החי והצומח

בישראל יש משרד ממשלתי לטיפול בסביבה – המשרד להגנת הסביבה.

 

הערך סביבה נמצא בידיעות:

 13.09.1627.11.1618.12.1601.01.1712.01.1708.02.1713.02.1719.03.17,

 27.03.1725.05.17

02.08.1720.02.1821.02.1812.03.1828.01.1911.03.19, 30.04.19, 24.09.19, 02.12.19, 02.06.20, 22.04.21, 11.07.21, 27.12.21, 13.03.22, 17.05.22, 31.05.22, 17.06.22, 26.07.22, 02.11.23

 

סביר

סָבִיר מתקבל על הדעת, הגיוני

סְבִירוּת – הסיכוי שדבר מה יקרה. (בסטטיסטיקה) מידת הסבירות שדבר יקרה הנמדדת בערך מספרי

 

דוגמאות:

זה מחיר סביר לבית בגודל הזה.

אני מקווה שהם יסיימו את הפרויקט בתוך זמן סביר.

ההתנהלות של הפקידה לא סבירה בעיניי.

סביר להניח שהם יתחתנו כשהוא יסיים את השירות בצבא.
.

הערך סביר נמצא בידיעות: 21.06.1604.02.1818.12.19, 07.01.21, 25.01.21, 10.02.21, 30.12.21, 10.12.23, 03.01.24

 

סבל

סָבַל – היה לו קשה, בגלל מישהו, בגלל משהו, בגלל כאב או מחלה

סובלים מ…

סובלים את 

השורש: ס.ב.ל

שם הפועל: לסבול

שם עצם: סֵבֶל

דוגמאות:

הוא סובל מאלרגיה. היא סובלת ממיגרנה.

אי אפשר לסבול את הרעש הזה! זה רעש בלתי נסבל!

איך את סובלת את רותי?! אני לא סובלת אותה.

הסבל שלה נמשך שנתיים.

אני לא יכול לראות אותך סובלת.

 

הערך סבל נמצא בידיעות: 25.03.1425.09.1605.12.1629.01.1701.02.1720.07.1702.08.1714.08.17,

 24.11.17,

22.12.1708.01.1814.03.1828.03.1822.05.1802.10.1812.03.19, 12.11.19, 02.12.19, 12.12.19, 15.07.20, 06.09.20, 20.12.20, 18.02.21, 08.04.21, 13.04.21, 21.12.21, 05.01.22, 18.01.22, 13.02.22, 10.03.22, 28.04.22, 17.06.22, 24.07.22, 20.10.23, 05.12.23, 24.12.23, 09.01.24, 15.02.24

 

 

 

 

 

סבר

סָבַר: חשב

שם עצם: סְבָרָה

 

דוגמאות: 

אני סבור שהתכנית הזאת טובה יותר.

היא סבורה שהוא לא רוצה להתחתן ולכן עזבה אותו.

יש בעניין הזה סְבָרות אחדות. קשה לדעת איזו מהן נכונה.

 

הערך סבר נמצא בידיעות: 27.09.16, 08.03.1823.04.1823.05.1828.10.1812.12.1822.03.19, 31.12.19, 26.01.20, 09.02.20, 24.02.20, 28.06.20, 07.11.20, 08.11.20, 12.01.21, 31.01.22

 

סגן

סְגָן – שֵנִי בתפקיד, מספר 2 בתפקיד, תַת-

סגן ראש הממשלה, סגן המנהל, סגן הרמטכ"ל, סגן מפקד

מִשְנֶה, מִשְנָה: לתפקיד בכיר יש משנֶה (או אישה מִשְנָה). משנה לנשיא בית המשפט, משנה ליועץ המשפטי לממשלה, משנה לנגיד בנק ישראל.

 

הערך סגן נמצא בידיעות:

10.01.1710.01.1717.01.1702.10.1730.10.17, 07.11.1727.11.17, 28.11.17, 29.11.1719.12.1709.01.18, 23.01.1828.01.1801.02.1814.03.1827.03.1822.06.1828.06.1812.07.1824.10.18,

08.11.1811.11.1825.11.1803.01.1913.01.1913.01.1915.01.1915.01.19, 29.01.1913.02.1921.05.1924.06.19, 07.08.19, 08.08.19, 29.10.19, 19.12.19, 21.01.20, 23.01.20, 25.01.20, 18.05.20, 19.11.20, 21.01.21, 25.05.21, 06.07.21, 27.07.21, 02.12.21, 07.07.22, 13.07.22, 02.01.24, 03.01.24, 03.03.24

 

 

 

 

סגנון

סִגנוֹן (ז') – Stile

רבים: סִגנוֹנוֹת

סגנון לבוש, סגנון דיבור

סגנונות במוסיקה (רוק, פופ, קלאסי)

סגנונות באומנות, בציור, באדריכלות: רוקוקו, בארוק, סגנון מודרני

 

 

הערך סגנון נמצא בידיעות:

14.3.1611.12.1618.04.1728.01.1911.02.1921.02.1901.07.19, 08.09.19, 06.02.21, 09.02.21, 02.03.21, 28.06.22, 15.08.22, 15.08.22, 10.12.23