חדשון לילדים

מילות השבוע

יו"ר יושב ראש (ראשי תיבות)

הִיגְיֵינת השיניים מכלול הפעולות לשמירה על ניקיון השיניים. החלופה העברית למילה "הִיגְיֵינָה"  היא גֵהוּת, בעקבות המילה גֵהָה והפועל גָהָה שבתנ"ך, שמקובל לפרשם ריפוי.

יִישׂוּמוֹן תוכנית מחשב קטנה ומוגבלת, המיועדת לביצוע משימה פשוטה מוגדרת. חלופה עברית לאַפְּלִיקַצְיָה.

חִינָמִי שניתן בחינם, ללא תשלום

להַנְגִיש   לגרום לכך שהגישה תהיה נוחה