חדשון לילדים

מילות השבוע

וְעִידָה – התכַּנסוּת נציגים לשם דיוּן בנושאים משוּתפים

מִפְנֶה – שינוי כיוון

שְׁלַלמִגְוון

שבט צופים – מערכת ארגון מקומית של תנועת הצופים