חדשון לילדים

מילות השבוע

מִגְזָר – קבוצה מסוימת ומוגדרת של אנשים באוכלוסייה, למשל המגזר החרדי.

תְפוּצוֹת (תפוצות ישראל)  – קהילות ישראל בחוץ לארץ. 

יִיכָּנְסוּ לתוקֶף יתחילו להתממש, יתחילו להתבצע/