חדשון לילדים

לא בבית ספרנו: בצרפת אסור לתלמידים להשתמש בטלפון נייד בבית הספר

טלפון נייד (ויקיפדיה)

חוק חדש שנחקק בצרפת אוסר על תלמידים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים להשתמש בטלפונים ניידים בבתי הספר, גם בשעות הלימוד וגם בהפסקות. תלמידים שמתעקשים לבוא עם המכשיר נאלצים להפקיד אותו בשער הכניסה לבית הספר או לנעול אותו בּתָא נָעִיל (לוֹקֶר). האיסור חל גם על מורים. לדעת שר החינוך הצרפתי החוק תורם ללמידה ומסייע להיאבק בּבִרְיוֹנוּת ברשת.