השפה העברית

איך אומרים בעברית 'אַפְטֶר'?

איך אומרים בעברית 'אַפְטֶר'? סמל צה"ל (ויקיפדיה)

איך אומרים בעברית 'אַפְטֶר'?

חוּפְשוֹן

באתר האקדמיה ללשון העברית אנחנו קוראים, בין השאר:

לכבוד שנת ה־70 למדינה החליטו בצה"ל שהגיע הזמן למצוא למילה "אפטר" חלופה עברית. המילה "אפטר" – המציינת את הרשות לצאת מן היחידה או מן המחנה לפרק זמן מוגבל – נוצרה מקיצור של הצירוף after duty pass, והיא ירושה מן המנדט הבריטי בארץ.

במיזם משותף של צה"ל, גלי צה"ל והמזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית פורסמה פנייה לחיילים ולציבור הרחב להציע חלופות למילה "אפטר".

ההיענות הייתה רבה במיוחד. חיילים ואזרחים וגם משפחות שלמות מילאו יותר מ־3,700 טפסים, ובהם הוצעו כ־1,350 הצעות שונות.

ועדה מיוחדת התכנסה לבחור מכל ההצעות שהגיעו מן הציבור את המילה שתחליף את "אפטר". 

לשלב הסופי עלו שש חלופות: חָפְשִׁית (חופשית), חֻפְשׁוֹן (חופשון), הֲפוּגוֹן, הֲפוּגֹנֶת (הפוגונת), אַוְרִירִית (אוורירית) וחֹפֶז (חופז).

נערכה הצבעה ובה זכתה המילה חוּפְשוֹן ברוב קולות. 

 

 

 

בתמונה: סמל צה"ל החל מינואר 2022, תחת רישיון