Browsing Archives

פלי"ם

פלי"ם – פלמ"ח+ים.      קוראים: פַּלְיָ"ם.

הפלי"ם היה המחלקה הימית של הארגון הצבאי, "הפלמ"ח".

הפלי"ם פעל בשנים 1948-1943.

תפקידיו העיקריים:

ליווי של אוניות המַעפִּילִים (העולים) בדרכן לארץ.

לחימה ימית נגד האוניות הבריטיות שניסו למנוע את כניסת המעפילים.

 

הערך פלי"ם נמצא בידיעות: 13.09.17

 

פלילי

פְלִילִי – קרימינלי, ראוי לעונש של בית משפט

חוק פְּלִילִי

עֲבֵרָה פְּלִילִית

עורך דין העוסק בפְלילים

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַפְלִיל – לגרום לכך שכולם ידעו שהאדם פעלו נגד החוק או הנורמה

 

הערך פלילי נמצא בידיעות: 

08.09.1619.11.1608.01.1730.11.1728.02.1828.06.1809.07.1812.12.1820.12.18,

07.03.1919.03.19, 04.08.19, 08.08.19, 17.12.19, 29.01.20, 07.05.20, 21.05.20, 12.01.21, 09.02.21, 07.04.21, 20.04.21, 04.05.21, 10.11.21, 19.11.21, 28.06.22, 04.01.25, 06.03.24