Browsing Archives

פלש

פָּלַש נכנס בכוח לשטח של מישהו אחר

השורש: פ.ל.ש

שם הפועל: לִפלוֹש

שם הפעולה: פְּלִישָה

דוגמאות:

הפלישה לצ'כוסלובקיה הייתה באוגוסט 1968.

הם פלשו לשטח ששייך לעירייה. העירייה הוציאה אותם משם.

 

הערך פלש נמצא בידיעות: 06.01.1806.06.19