Browsing Archives

יוצא דופן

יוֹצֵא דוֹפֶן – מיוחד במינו, לא רגיל' Irregular ,Extraordinary

דוֹפֶן – קיר, צד

רבים: דְפָנוֹת

 

דוגמאות:

הוא אדם יוצא דופן.

באופן יוצא דופן הוא הסכים לבקשה.

הוא מוכשדר בצורה יוצאת דופן!

הוא עיוור, אבל הוא רוצה שיתנהגו אליו כאל אדם רגיל, ולא כאל אדם יוצא דופן.

השיעור היה רגיל. לא משהו יוצא דופן.

 

הערך יוצא דופן נמצא בידיעות:

03.07.16, 03.07.1611.12.1730.01.1818.07.19, 29.10.19, 06.11.19, 28.02.21, 03.03.21, 09.06.21, 18.07.22

 

 

 

 

 

 

יוקרה

יוּקרָה – פרסטיז'ה

שם תואר: יוּקרָתִי

דוגמאות:

זו שכונה יוקרתית. אפשר גם: זאת שכונת יוקרה.

זו מסעדה יוקרתית, וגם יקרה.

הוא זכה בפרס יוקרתי.

הוא התקבל לכמה אוניברסיטאות יוקרתיות.

 

הערך יוקרה נמצא בידיעות:

14.07.1615.06.1728.12.1719.01.1806.05.1804.06.1828.06.18,

02.08.1819.12.18, 26.04.20, 15.03.21, 11.04.21, 30.05.21, 24.06.21, 22.12.21, 01.05.22, 17.06.22, 23.06.22

 

יושב ראש

יוֹשֵב ראש – ראשי תיבות: יו"ר

דוגמאות:

יו"ר הסוכנות, יו"ר ההסתדרות, יו"ר הוועדה, יו"ר הישיבה, יו"ר הכנסת

בדיבור אומרים: יושב ראש הסוכנות, יושב ראש הכנסת, יושב ראש הוועדה, יושב ראש ההסתדרות, אבל אפשר לומר גם: יו"ר הוועדה, יו"ר הישיבה, וכו'.

 

 

הערך יושב ראש נמצא בידיעות: 25.07.1605.03.1824.07.1802.08.1802.12.18, 15.12.19

יותר ממה שהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להיניק

המשמעות:

יותר משאדם רוצה לקבל טובה מידי אחרים, רוצים אחרים להעניקה לו.

עֵגֶל: ולד של פרה.

יוֹנֵק (לִינוֹק): מוצץ חלב משדי אימו.

מֵינִיקָה (לְהֵינִיק): מאכילה תינוק או גור משדיה.

דוגמה:

המורה ממשיך בשיעור גם אחרי הצלצול, הוא רוצה לסיים את הנושא שהתחיל. התלמידים רוצים ללכת כבר הביתה. יוֹתֵר מִמַה שֶהָעֵגֶל רוֹצֶה לִינוֹק הַפָּרָה רוֹצָה להֵינִיק.