Browsing Archives

מילים ומושגים

ניגן

נִיגֵן – השמיע מוסיקה

השורש: נ.ג.ן

שם הפועל: לְנַגֵן

שם הפעולה: נְגִינָה

שם עצם: מַנְגִינָה – לחן מוסיקלי

 

בעברית:

מנגנים בפסנתר, בכינור, בגיטרה, בתזמורת

משחקים בכדור ובתיאטרון

 

הערך ניגן נמצא בידיעות: 20.12.1630.10.1718.12.1719.01.1813.01.1915.01.1901.07.19, 01.07.20, 09.07.20, 17.02.22

 

 

 

 

 

 

ניגש

נִיגַש – בא והתקרב למקום

השורש: נ.ג.ש

שם הפועל: לָגֶשֶת

ניגש לבחינה, ניגש לתחרות

שם עצם: גִישָה

אין גישה למקום, יש גישה למקום

גישה – יחס, התייחסות, דרך חשיבה

שם הפועל בבניין הִפְעִיל: לְהַנְגִיש

שם הפעולה בבניין הִפְעִיל: הַנְגָשָה

שם עצם: נְגִישוּת

החוק מחייב הַנְגָשָה של מקומות ציבוריים לנָכִים

 

הערך ניגש נמצא בידיעות: 30.11.1604.05.1709.12.17, 05.02.1818.02.1825.02.1821.03.1821.06.1824.10.18,

05.11.1820.11.1823.12.1811.02.1920.05.1916.06.1920.06.1920.06.1901.07.19, 05.11.19, 08.03.20, 20.05.21, 15.07.21, 04.04.22, 18.12.23, 06.03.24, 06.03.24, 07.03.24

 

 

 

 

ניהל

נִיהֵל – עמד בראש ארגון

השורש: נ.ה.ל

שם הפועל: לְנַהֵל

שם הפעולה: נִיהוּל

שם עצם: מְנַהֵל

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְנַהֵל

שם הפעולה בבניין התפעל: הִתְנַהֲלוּת

מַנְכָּ"ל – מְנַהֵל כְּלָלִי

מנהלים חברה, בית ספר

מנהלים חשבון בבנק

מנהלים ספרי חשבונות

מנהלים חיים שקטים

 

הערך ניהל נמצא בידיעות: 

07.01.1819.01.1804.02.1818.02.1808.05.1831.05.1812.06.1810.10.18,

 12.12.18,

19.12.1828.01.1907.04.19, 30.10.19, 22.12.19, 20.02.20, 26.03.20, 12.05.20, 25.06.20, 09.07.20, 21.07.20, 21.07.20, 31.08.20, 17.09.20, 23.09.20, 25.10.20, 27.10.20, 17.11.20, 07.01.21, 12.01.21, 09.02.21, 23.02.21, 02.03.21, 04.05.21, 04.05.21, 10.05.21, 17.06.21, 01.07.21, 27.07.21, 02.09.21, 05.10.21, 24.10.21, 26.10.21, 30.06.22, 04.07.22, 26.07.22, 10.08.22, 13.10.23, 31.10.23, 01.11.23, 23.11.23, 29.11.23, 10.12.23, 27.12.23, 26.01.24, 06.03.24, 06.03.24, 03.04.24, 08.04.24, 22.05.24, 29.05.24

 

 

 

 

 

 

ניטור

נִיטוּר – monitoring

השורש: נ.ט.ר

שם הפועל: לְנַטִר

ברפואה: מעקב אחר פרמטרים באמצעות מכשירים אלקטרוניים כגון מוניטור. ניטור עובָּרִי מאפשר לרופאים לְאַבְחֵן מְצוּקַת עוּבָּר במהלך הלידה.

ניטור ברֶשֶת: יכולת טכנולוגית המאפשרת להאזין לכל השיחות הפומביות המתקיימות ברשת.

בנושאי אקולוגיה: מעקב רצוף באמצעות מכשור מיוחד אחר מאפיינים סביבתיים כגון רמות זיהום, קרינה רדיואקטיבית וכו'.

 

הערך ניטור נמצא בידיעות: 28.01.1830.01.19, 09.02.20

 

 

 

נייר

נְיָיר –  paper

רבים: ניירות

נייר אריזה/ עטיפה

נייר אפייה

נייר כסף/ אלומיניום

נייר טואלט

נייר קופי

נייר דֶבֶק

נייר זכוכית

 נייר עבודה

נַיֶירֶת: כלל הניירות והטפסים לעניין מסוים; שימוש מופרז בטפסים ובמסמכים משרדיים 

 

 

הערך ניירת נמצא בידיעות: 18.12.23