מילים ומושגים

חול

חוֹל (ז') – sand, ההפך מקודש

רבים: חוֹלוֹת

יום חול – ימים ראשון – שישי. לא שבת

חול הַמוֹעֵד  (חוה"מ): הימים בסוכות ובפסח בין החג הראשון והחג השני

חִילוֹנִי – אדם שאינו דתי, שאינו מקיים מצוות דת,  secular

 

הערך חול נמצא בידיעות: 05.12.16 06.06.1731.10.1701.12.1718.01.1814.02.1823.05.1816.11.1817.12.18,

01.05.1931.05.1901.07.19, 05.12.19, 24.02.20, 06.05.21, 13.06.21, 31.01.22, 10.03.22, 27.05.22