Browsing Archives

תעלה

תְעָלָה – חפירה ארוכה וצרה למעבר מים; ברפואה: מעבר צר בגוף האדם

רבים: תְעָלוֹת

נסמך: תְעָלַת-   תְעָלוֹת-

תְעָלוֹת בִּיוּב

תְעָלוֹת נִיקוּז – תעלות שמכינים כדי שמי הגשמים יִיסָפְגו באדמה ולא יָציפו שטחים

 

הערך תעלה נמצא בידיעות: 04.01.1823.12.18, 25.11.21, 03.12.23