Browsing Archives

תלת

תְלָת – שלושה

קידומת המצטרפת לשם עצם

המקור: השפה הארמית

תְלַת אוֹפַן – אופניים בעלי שלושה גלגלים

תְלַת חודשי, תְלַת שְנָתִי

תְלַת מֵמַד – דבר שיש לו שלושה מְמַדִים: אורך, רוחב, עומק

תְלַת פָזִי – חשמל שיש בו שלוש פָזוֹת

 

חד – אחד (חד שנתי, חד כיווני…)

דו – שניים (דו שיח, דו שנתי…)

תלת – שלושה

 

הערך תלת נמצא בידיעות: 29.11.1720.11.18