Browsing Archives

תלה

תָלָה: קשר דבר מלמעלה

השורש: ת.ל.ה

שם הפועל: לִתלוֹת

שם הפעולה: תְלִייָה

שם תואר: תָלוּי

שם עצם: תְלוּת

תולים על מסמר, על וו, על מִתלֶה, על חבל

תולים כביסה לייבוש

יש מדינות שבהן תולים פושעים על חבל תְלִייָה. הורגים אותם בתלייה

יש אנשים שמתאבדים בתלייה

זה תָלוּי – זה לא ברור ולא בטוח. אולי כן, אולי לא

למשל: תָלוּי במזג האוויר

אדם תָלוּי, אדם תְלוּתִי  – אדם לא עצמאי. תלוי בהורים, תלוי באשתו, ילד תְלוּתִי

 

פתגמים:

סוף גנב לִתְלִייָה 

המשמעות: מי שעושה דבר רע יקבל בסוף עונש.

בבית התָלוּי אין מדברים על חֵבֶל 

המשמעות: לא מדברים עם אנשים על נושאים רגישים או בעייתיים בחייהם.

 

הערך תלה נמצא בידיעות: 

17.08.1612.09.1714.01.1821.06.1804.10.1814.03.1905.08.19, 08.08.19, 31.10.19, 27.11.19, 03.02.20, 04.02.20, 23.06.20, 21.01.21, 13.07.22, 25.10.23, 10.12.23, 20.05.24, 21.05.24