Browsing Archives

תכלית

תַכְלִית – מטרה, יעד, המשמעות והמהות של הדברים

תַכְלִיתִי –  מעשי, שיש לו מטרה

רב תַכְלִיתִי – שיש לו שימושים רבים

לאיזו תַכְלִית? – לְשֵם מה?

חֲסַר תַכְלִית – סתם, ללא מטרה של ממש

 

 

הערך תכלית נמצא בידיעות: 05.10.21