Browsing Archives

כ״ח בתשרי תשפ״ב 04.10.21

יום שני כ"ח בתשרי תשפ"ב 04.10.21


06:10: אופטימיות זְהירה: הנְתונים מַראים יְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: היום יִיפָּתַח כֶּנֶס החורף של הכנסת

06:10: צֶוֶות השָׂרים למַאֲבָק בַּפְּשיעה ובָאַלימוּת בחֶברה הערַבית קִייֵם אתמול יְשיבה רִאשונה 

06:10: המְטַפְּלות במְעונות היום מַמשיכות בשביתה במְחָאָה על שְׂכָרָן הנָמוך והמַחסור בכוח אדם

06:10: התָו הירוק החדש נכנס לתוקֶף אתמול

06:10: עד יום חמישי אפשר לְהִשְתַמֵש גם בתו הירוק הקודם

06:10:  רק מי שהִתְחַסֵן בשָלוש מָנות, או מי שקיבל את המנה השנייה לפני פחות מ-5 חודשים  – יְקַבֵּל תו ירוק

06:10: ממחר – גם עובדים במְקומות שהַכניסה אֲלֵיהֶם מְחַיֶיבֶת תו ירוק – יִצְטָרכו לְהַצִיג תו ירוק או תוצָאות שְליליות של בדיקת קורונה

06:10: קבינט הקורונה הֶחליט אתמול: במוזיאונים ובסִפְרִיוֹת עירוניות אין צורֶך לְהַצִיג תו ירוק

06:10: בּוּטְלָה רְשימת המְדינות האֲדומות שהטיסה אֲלֵיהֶן אֲסורה

06:10: הקורונה בישראל: אתמול אוּבְחֲנו כ-1,721 נִדבקים חדשים, 569 מהחולים במַצָב קשה, 208 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 7,821

06:10: יותר מ-3.537 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-700 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשמים והנִפטרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו 

06:10: התחזית: הִתְחַמְמוּת קלה

נִפְתח כֶּנֶס החורף של הכנסת

הכנסת חוזרת לעבודה אחרי חופשת הקיץ וחגי תִשרי. כֶּנסֶ החורף של המושבָ השני של הכנסת העשרים וארבע יִיפָּתח היום בשעה 16:00 בִּישִיבה חֲגיגית של מְליאת הכנסת במַעֲמַד נְשיא המדינה ונְשיאת בית המשפט העֶליון.

במִסְגֶרֶת היום החֲגיגי יִתקיים אֵירועַ הַצְדָעָה מיוחָד לחבריֵ המִשלָחות למִשְׂחקים האולימפייים והפרלימפיים. הספורטאים יהיו אורְחֵי הכנסת ויִצְפּוּ מהיָצִיעַ בישיבת הפתיחה החגיגית.  

מטוס של חֶברת התְעופה המִצרית איג'יפטאייר נחת אתמול לָראשונה בנתב"ג באופֶן גלוי

42 שנים אחרי חֲתימַת הֶסְכֵּם השלום בין ישראל ומצרַיִם: מָטוס של חֶברת התְעופה המִצרית איג'יפטאייר נָחת אתמול לָרִאשונה בנתב"ג באוֹפֶן גָלוּי כשהוא צָבוּעַ בצִבְעֵי החֶברה. המָטוס הִגִיעַ בטיסה יְשירה מקהיר והִתְקַבֵּל על מַסְלוּל הנְחִיתה בסילונֵי מים חֲגִיגִיים.

לאחר חתימת הֶסכמֶי השלום בין ישראל ומצרים הֶחֶלו לפעול טיסות יְשירות בין נתב"ג לקהיר, אך איג'יפטאייר הֵקיִמה לְשֵם כָּך חֶברת בת בְּשֵם אֵייר סִינַי כדי לְהִימָנַע מִטיסות לישראל תַחַת הלוגו של חֶברת התְעופה המִצרית הרִשמית

אוקטובר – חודש המוּדָעוּת לסרטן השד

אוקטובר – חודש המוּדָעוּת לסַרְטַן השָד

אחת מתשע

לקראת חודש המוּדָעוּת הבין לְאומי לקידום המַאֲבָק בסַרְטַן השָד, משרד הבריאות בשיתוף עם האגודה למִלחמה בסַרְטָן פִּרְסמו את הנְתונּים המְעוּדְכָּנים בנושא סרטן השד בישראל וכן הַמְלָצוֹת לשְמירה על אוֹרַח חיים בָּריא ולאִבְחוןּ מוּקְדָם:

הנְתונים
סרטן השד אַחְראי לכִשליש ממקרי הסַרְטָן החדשים בכל שנה בקֶרֶב הנשים. זוהי המַחלה המַמְאירָה השְכִיחָה ביותר בקֶרֶב נשים בכל קבוצות האוכְלוסייה בישראל.

עיקר התַחֲלוּאָה בנשים מעל גיל 50.

נִמשכת מְגָמַת העלייה בגילוי המוּקְדם – 69% מהנשים אוּבְחֲנו בשָלָב מוּקְדָם.

מְגָמַת הירידה המַשְמָעוּתית בתְמוּתָה נִמשכת בשיעור של כ-2% לשנה.

בהַשְווָאָה למדינות עם השיעורים הגבוהים ביותר בעולם, ישראל נִמצאת במקום ה-26 במספר החולים החדשים לשנה, אך במקום נָמוך יַחֲסית – 69 – מבחינת תְמוּתָה מסרטן השָד.

 

אוֹרַח חיים בריא

המלצות האגודה למלחמה בסרטן להפחתת הסיכון לחלות בסרטן השד:

אוֹרַח חיים פָּעיל ובָריא: מֶחקרים מוכיִחִים כי קיים קשר בין פְּעילות גוּפָנית לירידה בסיכוּּן לחלות בסרטן השד, בעיקר אחרי גיל המַעֲבָר.

שְמירה על מִשְקַל גוף תָקִין: עודֶף מִשְקָל וחוסֶר פעילות גופנית מַגְביִּרִים סיכון לתחלואה בסרטן השד.
הימנעות מדפוסי התנהגות שעלולים להגביר את הסיכון לחלות: יש להימנע מעישון, חוסר פעילות גופנית, הַשְמנַָת יֶתֶר, חֲשִׂיפָה לשֶמֶש ללא הֲגנה וצְריכת אלכוהול, שהוּכְחו כמגַבירים סיכון לחֲלות בסרטן.

הֲנָקָה: הוּכַח מֲדָעִית כי הֲנָקהָ מַפחיתה את הסיכון של האם לחלות בסרטן שד.

 

אִבְחוּן מוּקְדָם

הַמְלצות משרד הבריאות והאגודה למלחמה בסרטן לאִבְחוּן מוקדם של סרטן השד:

ביצוע סְרִיקוֹת ממוגרפיה לנשים בגיל 74-50 – פעם בשנתיים או על פי המלצת הרופא.

לנשים בנות 40 ומעלה או קודם לכן, הנמצאות בסיכון מוּגְבָּר למַחלה – ממוגרפיה על פי הַמְלָצתַ הרופא.

הצילום: ויקיפדיה

בתמונה למעלה: סמל התנועה להעלאת המודעות לסרטן השד, ארצות הברית, 1991, ע"י K B – Pink Ribbon BCA with shadow, תחת רישיון

בתמונה למטה: סמליל האגודה למלחמה בסרטן, תחת רישיון, ויקיפדיה