Browsing Archives

כופר

כּוֹפֵר – אפיקורס

כָּפַר – הִכְחִיש, לא הודה; התכחש להימצאות האלוהים, לעיקרי הדת

שם הפעולה: כְּפִירָה – הַכְחָשָה

כופר בָּעִיקָר – מִתְכַּחֵש למַהוּת הדבר, לדבר המרכזי, להימָצְאוּת האלוהית

הִרְהוּרֵי כְּפִירָה – מחשבות לא לעשות את מה שאנחנן חשבנו, החלטנו, מאמינים בו.

 

הערך כופר נמצא בידיעות: 09.02.21

 

כופר

כּוֹפֶר – תשלום כסף כדי לִפְדוֹת ולהוציא אדם משבי או ממאסר

כּוֹּפְרָה – Ransomware  – השתלטות של האקרים על מחשב שבה ההאקרים מבקשים כּוֹפֶר (כסף) כדי להחזיר לבעל המחשב את השליטה על המחשב שלו.

 

הערך כופר נמצא בידיעות: 14.10.21, 01.11.21

 

כור

כּוּר – תנור גדול מאוד למתכות

כּוּר גַרעִינִי – מקום שבו מייצרים אנרגייה אטומית וחומרים רדיואקטיביים

כור הִיתוּך – מושג בסוציולוגיה: מיזוג של בני אדם ממקומות שונים ומתרבויות שונות לעם אלד

 

הערך כור נמצא בידיעות: 30.10.1621.03.1805.08.18, 24.06.21

 

כושר

כּוֹשֶר – מצב של חוזק גופני

מְכון כּוֹשֶר, חדר כּוֹשֶר – חדר שעושים בו תרגילי ספורט

אופני כּוֹשֶר

מדריך כּוֹשֶר

כּוֹשֶר גופני

כּוֹשֶר לָקוי – כּוֹשֶר לא גבוה

כּוֹשֶר ביטוי – יכולת לדבר היטב

להיות בכושר

 

הערך כושר נמצא בידיעות:

 06.07.20, 14.07.20, 15.09.20, 11.02.21, 16.02.21, 06.07.21, 08.08.21, 12.08.21, 24.01.22, 24.01.22, 31.05.22

 

 

 

כותרת (סיפורה של מילה)

 

עיתונים (SAAR YAACOV לע"מ)

 

בתנ"ך כּוֹתֶרֶת היא מעין כֶּתֶר – ראשו המקושט של עמוד אבן, ואילו בלשוננו היום הכותרות רגילות יותר בראשם של עמודי נייר: כותרת של ספר, כותרת בעיתון וכדומה. מסופר שהמשמעות הזאת של המילה כּוֹתֶרֶת נולדה במערכת עיתון 'דבר' בעצה אחת בין העורך ברל כצנלסון לסופר והעיתונאי יצחק בן־דור.