Browsing Archives

ח׳ במרחשוון תשפ״ב 14.10.21

יום חמישי ח' בחשון תשפ"ב 14.10.21


06:10: מִתקֶפֶת סייבר על בית החולים הִלֵל יפה בחדרה

06:10: סוריה: ישראל תָקְפָה הלילה ליד חוֹמְס

06:10: חשד לפיגוע דְריסה ליד ירושלים: לוחם מִשְמַר הגְבול נפצע פצעים בינוניים

06:10: שר החוץ יאיר לפיד מְקיים בוושינגטון פגישות עם רָאשֵי המִמְשָל בארה"ב 

06:10: ראש השב"כ החדש רונן בר נכנס אתמול לתַפקידו

06:10: מְחָאַת הרופאים המִתְמַחִים נמשכת

06:10: השבוע מְצַיְינים בישראל את שְבוע העֲלייה

06:10: נִמשכת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: עד יום ראשון אפשר לְהַצִיג תְעודת מִתְחַסֵן במקום תו ירוק חדש

06:10: משרד הבריאות בִּיטֵל את חוֹבַת הבידוד להורֶה בַּעַל תו ירוק שיַלְדוֹ חולה בקורונה

06:10: בּוּטַל התו הירוק באטרקציות בִּשְטָחים פתוחים ובחֲלָלִים פתוחים במִסעדות ובִבריכות שְׂחִייָה

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-1,176 נִדבקים חדשים, 408 חולים במַצָב קשה, 170 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 7,959

06:10: יותר מ-3.791 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו 

06:10: התחזית: בלי שינוי

14.10.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר, ללא שינוי של ממש בטמפרטורות. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות עֵרוֹת לאורך מישור החוף.

מחר:

מעונן חלקית עד בהיר. תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות.

שבת: 

מעונן חלקית. תחול עלייה בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל ויבש ברוב האֲזוֹרִים.

 

מִתְקֶפֶת סייבר על בית החולים הִלֵל יפה

מַעַרְכות המִחְשוּב של בית החולים הִלֵל יפה בחדרה נִפְגְעו אתמול בְּעקִבְות מִתְקֶפֶת סייבר. מבית החולים נִמסר כי ההאקרים שפָּרְצו לַמערכת דורְשים כּוֹפֶר. עוד נמסר אתמול  כי "בית החולים מִתְנַהל במַעֲרָכוֹת חֲלוּפִיוֹת לטיפול בחולים. הטיפול מתקיים באוֹפֶן שוֹטֵף לְמַַעֵט פעילות אֶלקֶטיבית לא דְחוּפָה. האֵירועַ דוּוַח למשרד הבריאות ולמַעֲרַך הסייבר הלְאומי באופֶן מִיָדִי ונמצא בטיפול של טובֵי המומְחים בַּתְחום".

במשרד הבריאות ובמערך הסייבר הלְאומי קוראים למוסָדות רְפואיים ואֲחרים לְגַלוֹת עֵרָנוּת ולִנְקוֹט פעולות הֲגָנָה מפני מִתְקְפוֹת כּופְֹרָה

מסע בין כוכבים בגיל 90

אף פעם לא מאוחר: השַׂחְקן ויליאם שאטנר בן ה-90, קפטן קירק מ'מַסָע בין כוכָבים' טס אתמול לחָלָל. הקפטן טס בחֲלָלִית של ג'ף בזוס וחזר לכדור הארץ אחרי כ-10 דקות. כשנחַָת אמר בהִתרגשות: "זה לא יֵיאָמן לראות את כל הכחול הזה מלמעלה. כל אחד צריך לראות את זה".