Browsing Archives

גלוי

גָלוי – כולם רואים ויודעים אותו

ההפך: חסוי, מוסתר, נסתר, מכוסה

רַב הנִסתָר על הגָלוּי – יש יותר דברים שלא רואים ולא יודעים ממה שכן רואים וכן יודעים

בְּרֵיש גָלֵי – מארמית: בראש גלוי. המשמעות: כשכולם רואים ויודעים

דוגמאות:

זהו סוד גלוי. כולם יודעים אותו.

האינטרס שלו ברור וגלוי.

אני מדבר אלייך בצורה גלויה ולא מסתיר דבר.

אוֹמַר לך גְלוּיוֹת: אין מה לדבר על חתונה.

 

הערך גלוי נמצא בידיעות: 29.10.17, 26.03.20, 03.01.21, 09.02.21, 22.03.21, 04.10.21, 02.11.23