Browsing Archives

גלות

גָלוּת – עֲזִיבַת ארץ המולֶדֶת לארץ אחרת

רבים: גָלוּיוֹת

השורש: ג.ל.ה

שם הפועל: לִגְלוֹת

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַגְלוֹת

קִיבּוּץ גָלוּיוֹת – עליית יהודים מכל הארצות לארץ ישראל

מִיזוּג גלויות – חיבור העולים לארץ מכל הארצות לעם אחד

 

הערך גלות נמצא בידיעות: 16.12.18, 27.11.19