מילים ומושגים

רגש

רֶגֶש (ז')   – תְחוּשָה, הרגשה 

רבים: רגשות

השורש: ר.ג.ש

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַרְגִיש

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַרְגָשָה

שם הפועל בבניין פיעל: לְרַגֵש

שם הפעולה בבניין פיעל: רִיגוּש

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְרַגֵש

שם הפעולה בבניין התפעל: הִתְרַגְשוּת

הווה בבניין נפעל: נִרְגָש

שם תואר: מְרַגֵש

לבני אדם יש רִגְשוֹת שִׂמחָה, רִגְשוֹת פַּחַד, רִגְשוֹת שִׂנְאָה, רִגְשוֹת אָשָם

בלי רגש, חסר רגש

רְגָשוֹת מְעוֹרָבִים

 

הערך רגש נמצא בידיעות:

 25.04.17, 03.09.1717.09.1728.12.1711.03.18, 10.05.1815.05.1821.05.1828.06.18,

05.07.1808.07.1810.07.1806.08.1807.08.1802.10.1804.10.1817.12.18,

 03.02.1902.04.19

04.04.1901.05.1915.05.1927.06.19, 04.07.19, 02.09.19, 06.02.20, 09.02.20, 01.09.20, 15.09.20, 02.06.21, 08.07.21, 12.07.21, 21.07.21, 02.08.21, 14.10.21, 25.10.21, 11.01.22, 18.01.22, 24.01.22, 24.01.22, 03.05.22, 06.06.22, 14.07.22, 21.07.22, 16.11.23, 29.01.24, 31.01.24