מילים ומושגים

חקירה

חֲקִירָה  – בדיקה כדי לדעת מה קרה

חָקַר  – בדק, שאל שאלות כדי ללמוד 

שם הפועל: לַחקוֹר

שם הפעולה: חֲקִירָה 

שמות עצם:  מֶחקָר, תַחקִיר

מקצוע: חוקר (במשטרה, באוניברסיטה)

 

דוגמאות:

חקירה:

במשטרה חוקרים את החשוד. זוהי חֲקִירָה.

הבן לאמא: תפסיקי לשאול אותי כל יום איפה הייתי. אני לא בחקירת משטרה!

נבדקים כל כיווני החקירה: הכיוון הפלילי והכיוון הלאומני.

מֶחקָר:

באוניברסיטה חוקרים את הנושא. זהו מחקר.

תַחקִיר:

העיתונאי בודק את הנושא לפני שהוא כותב את הכתבה. זהו תחקיר.

בצה"ל חוקרים את המקרה – זהו תַחקִיר.

אחרי כל מקרה עושים בצה"ל תחקיר. 

 

הערך חקירה נמצא בידיעות: 

25.07.1629.08.1629.08.1629.08.16, 06.10.1619.12.1612.01.1717.01.1718.01.17, 19.01.1726.01.1726.03.1706.08.1708.08.1727.08.1730.08.17, 13.11.1705.12.1708.02.1808.02.18,

14.02.1820.03.1808.04.1811.04.1831.10.1803.12.1806.01.18, 08.01.1908.01.1930.01.1903.02.1912.02.19,

04.03.1910.03.1913.05.1920.05.1929.05.1924.06.1916.07.19, 29.07.19, 06.10.19, 27.11.19, 16.12.19, 22.12.19, 22.12.19, 04.06.20, 02.07.20, 09.07.20, 15.07.20, 03.09.20, 17.09.20, 14.01.21, 23.02.21, 01.03.21, 02.03.21, 04.03.21, 04.05.21, 27.05.21, 21.06.21, 21.06.21, 28.06.21, 09.09.21, 23.11.21, 04.01.22, 24.01.22, 24.01.22, 24.01.22, 08.02.22, 22.02.22, 27.04.22, 27.04.22, 01.05.22, 01.05.22, 08.05.22, 10.05.22, 12.05.22, 08.08.22, 13.11.23, 21.11.23, 27.12.23, 07.01.24, 10.01.24, 14.01.24, 07.02.24, 18.02.24, 05.03.24, 06.03.24, 08.04.24, 24.05.24, 29.05.24, 04.06.24, 10.06.24, 30.06.25