Browsing Archives

תהום

תְהוֹם מקום עמוק מאוד, במעמקי הים או האדמה

וגם: הבדל גדול מאוד בין דברים או אנשים

רבים: תְהוֹמוֹת

מֵי תהום – המים מתחת לאדמה

שֵם תואר: תְהוֹמֵי

 

דוגמאות:

הכביש הזה מסוכן מאוד. משני צדדיו יש תהום!

יש ביניהם הבדל תהומי ובכל זאת הם חברים טובים.

הגשמים העשירו את מי התהום.

 

הערך תהום נמצא בידיעות:  12.12.16, 25.07.19, 31.01.24, 30.05.24