Browsing Archives

מילים ומושגים

דמות

דְמוּת – פיגורה, Image, צורה, מראה

רבים: דְמוּיוֹת

דמות בספר, במחזה, דמות ראשית

דמות היסטורית

דמות במראה

דמות אב, דמות אם

דמות חינוכית

דמות מפתח בחקירה

 

הערך דמות נמצא בידיעות: 17.09.1621.09.1625.09.1630.10.1607.12.1605.02.1912.03.19, 04.05.20, 06.07.20, 26.10.20, 21.04.21

 

דמי חנוכה

דְמֵי חֲנוּכָּה 

דָמִים = מחיר, כסף

בסמיכות: דְמֵי-

דוגמאות:

בחנוכה נותנים לילדים דְמֵי חנוכה.

במוזיאון משלמים דְמֵי כניסה.

בארגון וגם בקופת חולים משלמים דְמֵי חבר.

בעבר היה נהוג לשלם דְמֵי מפתח לדירה.

למתווך דירות משלמים דְמֵי תִיווּך.  

הורים רבים נותנים לילדיהם בכל שבוע דְמֵי כּיס.

אם שיולדת תינוק מקבלת חופשת לידה ודְמֵי לֵידָה.

 

הערך דמי חנוכה נמצא בידיעות:  22.03.1710.09.1701.12.1721.06.18

 

דמיון

דִמְיוֹן – היכולת לחשוב על דברים שלא קיימים במציאות, דברים שבפנטזיה, להמציא סיפורים, Imagination

וגם: דברים שיש להם הרבה תכונות כמעט זהות

השורש: ד.מ.ה

דוגמאות:

יש לו דִמיון פורה. הוא יכול להיות סופר!

זה סיפור דִמיוני. לא אמת!

הילד דומה מאוד לאימא. הוא לא דומה לאבא.

 

הערך דמיון נמצא בידיעות: 06.07.20, 30.07.20, 08.11.20, 14.03.21, 06.06.21

 

 

 

דממה

דְמָמָה – שקט

דוּמִייָה – שקט

ביום הזיכרון לשואה וביום הזיכרון לחללי צה"ל נשמעת צפירת דומייה.

עומדים דוֹם – עומדים בשקט, בלי לזוז ובלי לדבר

יהדות הדממה, יהודי הדממה – יהודי ברית המועצות

בִּדְמִי יָמָיו –  מת בגיל צעיר

 

הערך דממה נמצא בידיעות: 22.04.1723.04.1706.08.18, 08.12.19, 26.04.20, 28.04.20, 07.04.21, 08.04.21, 11.04.21, 18.04.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דן

דָן  בּ… דָן על… – דיבר עם מישהו בנושא חשוב כלשהו

שם הפועל: לָדוּן בּ… על…

עבר: דן

הווה: דן

עתיד: יָדוּן

שם פעולה: דִיוּן

דוגמאות:

ראש הממשלה דן עם שר הביטחון בנושא ביטחוני חשוב.

הדִיוּן בנושא זה יתקיים בשבוע הבא.

לפועל משמעות נוספת:

דָן – שָפַט, שוֹפֵט

דִין – משפט

נִידוֹן – דנו אותו בבית המשפט

דוגמאות:

בית המשפט דן אותו לחמש שנים בכלא. הדיון בבית המשפט נמשך שעתיים.

העובדים פנו לבית הדין לעבודה.

המשטרה החליטה להעמיד אותו לדין.

הוא נידון לעשר שנות מאסר.

הנידון למוות ביקש לראות את ילדיו.

פתגם:

אל תָדוּן את חברך עד שתגיע לִמקומו.

הֱווֵא דן כל אדם לכף זכות.

 

הערך דן נמצא בידיעות: 20.06.16, 26.06.16, 20.07.16, 27.07.1614.08.1613.10.1603.11.1606.01.1723.01.1701.02.1705.02.1708.02.17, 07.03.1709.03.1705.04.1720.04.1724.04.1725.05.1729.05.1726.06.1726.06.17, 12.07.1731.07.1707.08.1729.08.1704.09.1729.10.1710.11.1730.11.17, 12.12.17, 27.12.1727.12.17,

28.12.1731.12.17, 11.01.18, 14.01.1814.01.1829.01.1830.01.1831.01.1831.01.1801.02.1826.02.18,

13.03.1810.04.1815.04.18, 06.05.1807.05.1828.05.18, 29.05.1831.05.1804.06.18, 11.06.1814.06.18,

19.07.1802.08.1814.08.1804.10.18 15.10.1821.10.1806.11.1808.11.1820.12.1803.01.1909.01.1924.02.19,

28.02.1906.03.1919.03.1925.06.1909.07.19, 30.07.19, 01.08.19, 08.09.19, 06.11.19, 20.11.19, 19.12.19, 06.01.20,  13.01.2014.01.20, 19.01.20, 13.01.20, 20.01.20, 26.01.20, 28.01.20, 19.02.20, 21.02.20, 26.02.20, 24.03.20, 16.04.20, 11.05.20, 20.05.20, 21.05.20, 08.06.20, 15.06.20, 23.06.20, 03.09.20, 08.09.20, 10.09.20, 22.09.20, 24.09.20, 24.09.20, 12.10.20, 27.10.20, 03.11.20, 05.11.20, 12.11.20, 18.11.20, 22.11.20, 24.11.20, 24.11.20, 07.12.20, 30.12.20, 07.01.21, 07.01.21, 10.01.21, 14.01.21, 02.02.21, 09.02.21, 23.02.21, 02.03.21, 03.03.21, 29.04.21, 02.05.21, 10.05.21, 18.05.21, 01.06.21, 17.06.21

 

דעה

דֵעָההשקפה, עמדה, opinion

רבים: דֵעוֹת

מַבִּיעִים דעה, מְחַווִים דעה

לְדַעֲתִי…

לְפִי דַעֲתִי…

לַעֲנִיוּת דעתי…

במקום שיש שני אנשים יש שלוש דעות…

חָווַת דעת – דעה של מומחה שבדק עניין ואומר מה דעתו עליו

דעת הרוב, דעת מיעוט

לכל הדעות

בדעה צְלוּלה

קַלוּת דַעַת – התנהגות לא אחראית, לא רצינית

דֵעה קְדוּמה – Prejudice

חִילוּקֵי דֵעוֹת –  מחלוקת. ויכוח. כל אחד חושב משהו אחר

 

פתגם:

בַעַל המֵאה הוא בעל הדעה

 

הערך דעה נמצא בידיעות: 08.12.1609.12.1725.02.1820.03.1812.06.1810.07.1806.11.1808.11.1808.01.19,

14.02.1914.02.1925.02.1904.03.1907.03.19, 11.09.19, 29.10.19, 31.10.19, 06.11.19, 17.11.19, 27.11.19, 13.01.20, 20.02.20, 26.03.20, 12.10.20, 22.10.20, 06.06.21

 

 

 

 

דפוס

דְפוּס – צורה של כתיבת אותיות, וגם: תבנית, פורמט

רבים: דְפוּסִים

השורש: ד.פ.ס

מדפיסים במכונת כתיבה

מדפיסים עיתונים וספרים בבית דפוס

אותיות דפוס

בית דפוס

מַדְפֶּסֶת

וגם: דְפוס חֲשיבה

דְפוס התנהגות

דְפוס פעילות

 

הערך דפוס נמצא בידיעות: 08.02.20, 06.07.20

 

 

דפק

דָפַק – הִקִיש על משהו באצבע או בפטיש

השורש: ד.פ.ק

שם הפועל: לדפוק

שם הפעולה: דְפִיקָה

דופקים על דלת כשרוצים להיכנס לחדר או לבית.

כשמדברים בישראל על "הדפיקה בדלת" כולם יודעים שזו הדפיקה של נציגי צה"ל שבאים להודיע למשפחה שקרה אסון לחייל שלה

בסלנג:

דופקים על השולחן של הפקיד כשרוצים לקבל משהו

דופקים מישהו – 'מסדרים' אותו, עושים משהו שגורם לו נזק וכעס.

 

הערך דפק נמצא בידיעות: 22.06.16