Browsing Archives

מילים ומושגים

דיכאון

דִיכָּאוֹן – דפרסיה

השורש: ד.כ.א

שם הפועל: לְדַכֵּא

שם הפעולה: דִיכּוּי

שם התואר בבניין פיעל: מְדַכֵּא

שם התואר בבניין פועל: מְדוּכָּא

שם תואר: דִכאוֹנִי

דִכְדוּך – מצב רוח רע

מְדוּכְדָך – במצב רוח רע

דוגמאות:

הוא בדיכאון עמוק מאז שבנו נהרג.

היא בדיכאון שאחרי לידה.

מזג אוויר אפור גורם לי לדיכאון.

בעולם המערבי רבים לוקחים תרופות נגד דיכאון.

הוא אדם דיכאוני. אשתו – מלאת שמחת חיים.

אני לא בדיכאון, אבל אני מדוכדך מהמצב.

 

הערך דיכאון נמצא בידיעות: 24.07.1606.06.1724.10.1724.11.1722.06.18, 17.03.20, 02.06.20, 29.07.20

 

דין

דִין – משפט

בית דין – בית משפט

עורך דין

הכרעת הדין – החלטת בית המשפט

פסק דין – החלטת בית המשפט אם האדם אשם או זכאי

גזר דין – עונש 

 

ביטוי:

לֵית דִין ולֵית דַייָן

הפירוש המילולי: אין חוק ואין שופט

המשמעות:  אנרכיה גמורה בארמי: לֵית – אין

 

הערך דין נמצא בידיעות: 07.11.1618.12.16, 03.01.17, 05.01.17

08.01.1729.01.1722.03.1705.04.1706.04.1726.04.17, 12.06.1720.06.17, 30.07.1731.07.1731.07.1709.08.1710.09.1729.10.1730.11.1727.12.1714.02.1814.02.1818.02.18,

13.03.1827.03.1809.05.18, 31.05.1804.06.1803.12.1807.03.1910.03.1930.04.1901.05.1922.05.19, 25.07.19, 07.08.19, 08.08.19, 12.08.19, 24.11.19, 27.11.19, 22.12.19, 06.01.20, 21.01.20, 28.01.20, 24.03.20, 26.03.20, 30.06.20, 03.09.20, 23.09.20, 07.02.21, 02.03.21, 04.03.21, 26.04.21

 

דירג

דֵירֵג מִייֵן וסידר לפי קריטריונים מסוימים

השורש: ד.ר.ג

שם הפועל: לְדָרֵג

שם הפעולה: דֵירוּג

הווה בבניין פועל: מְדוֹרָג

מילים אחרות מהשורש: מַדְרֵגָה, דַרגָה (בצבא, במשטרה, בעבודה)

 

דוגמאות:

מה אני אוהבת יותר? קשה לי לדרג.

תדרג את המטרות שלך לפי סדר החשיבות.

הסופרמרקט הזה הוא הראשון בדירוג הסופרמרקטים הזולים. כדאי לקנות שם.

בית הספר מדורג במקום הראשון בספורט.

 

הערך דירג נמצא בידיעות: 14.07.1610.08.1622.08.1616.11.1629.01.1721.03.17, 12.06.1708.11.1729.05.18,

04.06.18, 24.01.1914.02.1904.03.1916.06.19, 16.06.19, 22.10.19, 21.03.21

 

דלף

דָלַף – נָזַל, טִפְטֵף, יצא מֵידע סוֹדי

השורש: ד.ל.ף

שם הפועל: לִדְלוֹף

שם הפעולה: דְלִיפָה

מים דולפים, גז דולף

ברז דולף, גג דולף

שם הפועל: לְהַדְלִיף – להוציא ללא רשות מידע מישיבה, מחקירה, מתוכנית

שרים מדליפים מידע מישיבות הממשלה.

 

הערך דלף נמצא בידיעות: 18.01.1718.01.17, 08.03.1721.03.1704.07.1726.09.1708.02.1811.04.1820.06.18,

03.12.18, 30.10.19, 14.06.20, 28.10.20, 10.02.21

 

דלק

דֶלֶק – נוזל להפעלת מכוניות ומטוסים

השורש: ד.ל.ק

שם הפועל: לְתַדלֵק – למלא בדלק

מדליקים אש, מדליקים נרות

חומר דָלִיק – חומר שנדלק מהא ונשרף מהר (נפט, נייר…)

דְליקָה – שריפה

 

דוגמאות:

ממלאים דלק במכונית בתחנת הדלק.

מְתַדְלְקִים את המכונית בתחנת הדלק. בתחנות הדלק אפשר לתַדְלֵק בדלק או בסוֹלֶר. בחלק מתחנות הדלק מוכרים גם נֵפְט לתנורי חימום.

כל החומרים האלה הם חומרים דְלִיקִים. זהירות! גפרור אחד יכול להדליק אש גדולה!

יש מכוניות שנוסעות על סולר, יש היום מכוניות חשמליות שנוסעות ללא דלק.

מחיר הדלק אינו קבוע. הוא משתנה.

המכונית הזאת צורכת מעט דלק.

מה צְרִיכת הדלק של המכונית?

יצאתי מוקדם כי הייתי צריכה לְתַדלֵק.

וגם:

נגמר לי ה"דלק" אין לי כוח יותר!

 

הערך דלק נמצא בידיעות: 26.07.16, 01.08.1631.08.1631.10.16, 01.12.16, 30.01.17, 31.07.17, 31.01.18, 01.03.18,

26.03.18, 30.04.18, 31.05.18, 01.07.1802.07.1830.07.1803.10.18, 31.12.1812.02.1924.02.19, 28.02.19, 01.04.19,

29.04.19, 01.07.19, 31.07.1917.9.19, 02.10.19, 31.10.19, 31.12.19, 21.02.20, 30.03.20, 30.06.20, 31.07.20, 05.08.20, 31.08.20, 30.09.20, 30.11.20, 31.12.20, 01.03.21, 02.05.21

 

דם

דָם – Blood

שם פועל: לְדַמֵם

שם פעולה: דִימוּם

בני אדם הם בָּשָׂר וָדָם

סוג דם (A,B …)

מַחְזוֹר הדם בגוף

לַחַץ דם

בדיקת דם

בנק הדם

כְּלֵי דם – הצינורות שבהם זורם הדם בגוף: עורקים, ורידים, נימים

זָב דָם – פצוע, נוזל לו דם מהגוף החוצה

דם כחול – דם של אריסטוקרטים

 

בְּדָם קר – בקור רוח, בלי לב…

מלחמת דָמִים

לִשְפּוֹך דם – להרוג

שְפִיכוּת דָמִים – הריגת אשנים רבים

הי"ד – השֵם יִקוֹם דמו

דָמוֹ בראשו! – הוא האחראי למעשה הרע שעשה או יעשה

בסלנג: אין לו דם – אין לו אומץ

 

הערך דם נמצא בידיעות: 10.11.1718.01.18, 12.06.18, 01.08.19, 19.07.20, 21.07.20, 01.02.21, 04.03.21