Browsing Archives

מילים ומושגים

דיווח

דִיווֵחַ – מסר דוּ"ח על דבר שקרה

מְדַווְחִים ל… על…, מדווחים למישהו על משהו

מְדַווְחִים – מוֹסְרִים דִיווּחַ

דוּ"חַ (ז') – ראשי תיבות: דין וחשבון, רפּוֹרט

רבים: דוּ"חוֹת

מראשי התיבות דו"ח נוצר פועל: לְדַווֵחַ

שם הפעולה: דִיווּחַ

 

דוגמאות:

המנכ"ל הציג להנהלת החברה את הדוּ"חוֹת הכספיים של החברה.

השוטר רשם דוּ"חַ תנועה לנהג שנסע במהירות 120 קמ"ש.  

הנהג קיבל השנה חמישה דוּחוֹת תנועה.

המנהל דִיווֵח להנהלה על התקדמות הפרויקט. אחרי הַדִיווּחַ התקיים דיון.

הַכַּתָב המדיני דִיווֵחַ בחדשות על  הפגישות של ראש הממשלה עם שר החוץ.

 

הערך דיווח נמצא בידיעות:

 10.08.1617.08.1618.09.1622.11.1606.12.1612.01.1712.01.17, 18.01.1707.03.17, 20.03.17, 02.04.1727.04.1710.051705.06.1714.07.1707.08.1608.08.1727.08.17,

 07.09.1702.10.17,

23.10.1709.11.1712.11.17, 23.11.1703.12.17 ,05.12.1718.12.17, 17.01.1817.01.18, 30.01.1804.02.18,

04.02.1813.02.1821.02.1828.05.1805.07.1830.07.18, 14.08.1803.09.1803.09.1803.10.1808.10.18,

11.10.1821.10.1828.10.1802.11.18, 05.11.1820.11.1824.11.1816.12.1820.12.1826.12.1807.01.1810.01.19,

13.01.1914.02.19, 11.03.1918.03.1906.05.1915.05.1901.07.1904.07.1910.07.19, 01.08.19, 01.09.19, 27.10.19, 12.01.20, 12.01.20, 09.02.20, 11.02.20, 18.02.20, 18.02.20, 20.02.20, 23.02.20, 27.02.20, 01.03.20, 08.03.20, 05.05.20, 19.05.20, 20.05.20, 27.05.20, 15.07.20, 16.07.20, 16.07.20, 29.07.20, 03.08.20, 17.09.20, 15.11.20, 24.11.20, 25.11.20, 29.11.20, 11.01.21, 24.01.21, 25.01.21, 02.02.21, 18.02.21, 09.03.21, 17.03.21, 24.03.21, 27.04.21, 29.04.21, 09.05.21, 19.05.21, 23.05.21, 22.06.21, 28.06.21, 20.07.21, 05.08.21, 14.10.21, 03.11.21, 14.11.21, 27.12.21, 05.01.22, 11.01.22, 09.02.22, 16.02.22, 03.03.22, 06.03.21, 10.03.22, 15.03.22, 15.03.22, 16.03.22, 06.04.22, 27.04.22, 23.05.22, 09.06.22, 14.06.22, 29.06.22, 11.08.22, 11.08.22, 23.10.23, 01.11.23, 09.11.23, 12.11.23, 14.11.23, 06.12.23, 18.12.23, 18.12.23, 19.12.23, 19.12.23, 27.12.23, 27.12.23, 02.01.24, 31.01.24, 18.02.24, 06.03.24, 13.03.24, 02.04.22, 11.04.24, 14.04.24, 08.05.24, 20.05.24, 24.05.24, 28.05.24

 

 

 

 

 

דייק

דִייֵק – עשה משהו בצורה פדנטית, בזמן הנכון

שם הפועל: לְדַייֵק

שם הפעולה: דִיוּק

שם תואר: מְדוּיָק

תואר הפועל: בְּדִיוּק

דַייקָן – אדם שעושה הכול בצורה פדנטית ובזמן

יש אנשים שמגיעים בדיוק בזמן ויש כאלה שמאחרים.

יש שעון שמדייק ויש שעון שממהר או מפגר.

יש אנשים שמדייקים בלשונם ויש אנשים שטועים.

 

דוגמאות:

הטעם של העוגה הזאת הוא בדיוק כמו הטעם של העוגה שאמא שלי הייתה אופה.

היא נראית בדיוק כמו אמא שלה!

הוא אף פעם לא מדייק. הוא תמיד מאחר.

הרכבות ביפן יוצאות בדיוק לפי לוח הזמנים.

הוא אמר שהמחיר הוא בערך אלף שקלים. את המחיר המדויק הוא בודק.

הציור הזה הוא העתק מדויק של הציור המקורי.

 

הערך דייק נמצא בידיעות:

31.05.1614.09.1616.12.1825.12.1828.03.19, 03.09.19, 04.09.19, 31.12.19, 04.02.20, 17.03.20, 03.06.20, 18.11.20, 06.03.22, 21.07.22, 01.11.23, 16.04.24

 

 

 

 

 

דיכאון

דִיכָּאוֹן – דפרסיה

השורש: ד.כ.א

שם הפועל: לְדַכֵּא

שם הפעולה: דִיכּוּי

שם התואר בבניין פיעל: מְדַכֵּא

שם התואר בבניין פועל: מְדוּכָּא

שם תואר: דִכאוֹנִי

דִכְדוּך – מצב רוח רע

מְדוּכְדָך – במצב רוח רע

דוגמאות:

הוא בדיכאון עמוק מאז שבנו נהרג.

היא בדיכאון שאחרי לידה.

מזג אוויר אפור גורם לי לדיכאון.

בעולם המערבי רבים לוקחים תרופות נגד דיכאון.

הוא אדם דיכאוני. אשתו – מלאת שמחת חיים.

אני לא בדיכאון, אבל אני מדוכדך מהמצב.

 

הערך דיכאון נמצא בידיעות: 24.07.1606.06.1724.10.1724.11.1722.06.18, 17.03.20, 02.06.20, 29.07.20, 06.10.21, 05.01.22, 18.01.22, 16.02.22

 

דין

דִין – משפט

בית דין – בית משפט

עורך דין

הכרעת הדין – החלטת בית המשפט

פסק דין – החלטת בית המשפט אם האדם אשם או זכאי

גזר דין – עונש 

 

ביטוי:

לֵית דִין ולֵית דַייָן

הפירוש המילולי: אין חוק ואין שופט

המשמעות:  אנרכיה גמורה בארמי: לֵית – אין

 

הערך דין נמצא בידיעות: 07.11.1618.12.16, 03.01.17, 05.01.17

08.01.1729.01.1722.03.1705.04.1706.04.1726.04.17, 12.06.1720.06.17, 30.07.1731.07.1731.07.1709.08.1710.09.1729.10.1730.11.1727.12.1714.02.1814.02.1818.02.18,

13.03.1827.03.1809.05.18, 31.05.1804.06.1803.12.1807.03.1910.03.1930.04.1901.05.1922.05.19, 25.07.19, 07.08.19, 08.08.19, 12.08.19, 24.11.19, 27.11.19, 22.12.19, 06.01.20, 21.01.20, 28.01.20, 24.03.20, 26.03.20, 30.06.20, 03.09.20, 23.09.20, 07.02.21, 02.03.21, 04.03.21, 26.04.21, 02.06.21, 08.08.21, 26.01.22, 27.01.22, 30.01.22, 10.12.23, 14.01.24, 28.01.24, 11.02.24, 07.03.24, 20.03.24, 21.05.24, 21.05.24, 23.05.24, 27.05.24, 02.07.24, 20.07.24