Browsing Archives

צרב

צָרַב – חָרַך (שַָרף) קצת באש

השורש: צ.ר.ב

שם הפועל: לִצְרוֹב

שם הפעולה: צְרִיבָה

ברפואה: פצע צורב, הרופא צורב את הפצע כדי למנוע זיהום

במחשב: צוֹרֵב הוא מכשיר שבעזרתו צורבים (מעבירים) תוכנה או מוזיקה מהמחשב לדיסק

 

בשיר 'ירושלים של זהב' כתבה נעמי שמר על העיר ירושלים:

כי שְמֵך צוֹרֵב את השְׂפתיים כִּנְשִיקַת שָׂרָף (שָָרָף – מלאך וגם נחש וגם יין)

 

הערך צרב נמצא בידיעות:

 18.06.1804.07.19, 28.06.20, 09.07.21, 04.07.22, 08.11.23, 02.04.22