Browsing Archives

סוללה

סוֹללָה – בטריה

סוללת טילים – קבוצה של טילים המוצבת בשטח ומוכנה להפעלה

במסיבת עיתונאים יש סוללת מקרופונים.

סוללת עָפָר – הַגְבָּהָה מְלאכותית של פְּנֵי הקרקע בעיקר כדי למנוע הצפה של מי הים או הנהר

 

הערך סוללה נמצא בידיעות: 26.07.1617.10.1704.01.1808.08.18, 15.01.20, 26.12.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סולם

סוּלָם (ז')  – מכשיר לעלייה או לירידה, וגם: הירארכייה

רבים: סוּלָמוֹת

סולם הדְרָגות בצה"ל – מטוראי ועד רב אלוף

במוסיקה: סולמות מג'וריים ומינוריים

סולם פרנהייט, סולם ריכטר

 

הערך סולם נמצא בידיעות: 03.02.20