Browsing Archives

כל ישראל עֲרֵבִים זה לזה

המשמעות:

כל היהודים אחראים כולם לכולם.

עָרֵב –  אחראי לכך שמישהו אחר יקיים את מה שעליו לקיים. כשחותמים חוזה או לוקחים הלוואה מביאים כמה ערבים.

 

הערך כל ישראל ערבים זה לזה נמצא בידיעות: 24.02.20