Browsing Archives

כלכלת בחירות

כַּלכָּלַת בְּחִירוֹתelection economy

מונח כלכלי-פוליטי המתאר צעדים כלכליים שהממשלה עושה כאשר המדינה בתקופה שלפני בחירות קרובות.

צעדים אלה נועדו להיטיב עם העם (לדוגמה: הקלות במִסים).

במילים אחרות: מדיניות כלכלית שאינה על פי צורכי המשק, אלא על פי צורכי הקלפי.

 

הערך כלכלת בחירות נמצא בידיעות: