Browsing Archives

ועד

וַעַד נציגים   Committee

רבים: וְעָדִים

סמיכות רבים: וַעֲדֵי-

וַעַד בית, וַעַד עובדים, וַעַד כיתה, וַעַד הורים

וַעֲדֵי עובדים

וַעֲדָה – קבוצה של אנשי מקצוע שנבחרה לטפל בנושא מסוים

בכנסת יש וְעָדוֹת רבות: ועדת החינוך, ועדת החוץ והביטחון, ועדת האתיקה, ועדת העלייה הקליטה והתפוצות, ועדת העבודה והרווחה, ועוד.

 

הערך ועד נמצא בידיעות:

24.06.16, 14.07.16, 25.07.16, 03.11.16, 06.01.17, 05.04.1701.05.17, 18.07.1714.08.17,

06.12.1731.12.1708.02.1827.03.18, 29.04.1830.04.1806.05.18, 07.05.18, 31.05.18, 06.06.1830.07.18, 06.08.1823.10.1828.10.1808.11.1811.11.18, 22.11.18, 25.11.1802.12.18, 27.12.18, 03.01.1913.02.1921.02.19,

25.02.1917.03.1919.03.1926.03.1928.05.19, 29.05.19, 25.06.19, 05.09.19, 10.09.19, 07.11.19, 20.11.19, 26.11.19, 26.02.20, 24.03.20, 30.03.20, 26.05.20, 06.07.20, 07.07.20, 09.07.20, 14.07.20, 06.08.20, 08.09.20, 30.09.20, 12.10.20, 19.11.20, 05.01.21, 07.03.21, 08.03.21, 09.03.21, 18.03.21, 20.04.21, 02.05.21, 04.05.21, 22.07.21, 04.08.21, 09.08.21, 02.09.21, 28.10.21, 10.11.21, 15.11.21, 17.11.21, 23.11.21, 16.12.21, 23.12.21, 04.01.22, 18.01.22, 03.02.22, 08.02.22, 22.02.22, 17.05.22, 17.06.22, 23.06.22, 28.06.22, 11.07.22, 12.07.22, 02.08.22, 03.08.22

 

 

 

ועד הלשון העברית

ועד הלשון העברית –

נוסד בירושלים בשנת 1889 על ידי קבוצת משכילים ירושלמים חובבי עברית, בהם אליעזר בן-יהודה ודוד ילין.

המטרה: לטפח את הלשון העברית, להרחיבה ולפתחה כדי שתשמש שפת היום-יום.

 

הערך ועד הלשון העברית נמצא גם בידיעות: 23.2.16

ועדת הבחירות המרכזית

ועדת הבחירות המרכזית – הגוף המנהל את הבחירות

בראש ועדת הבחירות שופט.

 

הערך ועדת הבחירות המרכזית נמצא בידיעות: 24.02.1924.02.19, 25.02.19, 07.03.19, 07.03.19, 25.03.19, 04.04.19 04.04.19,

10.04.19, 12.04.1911.06.19, 03.09.19, 08.09.19, 09.09.19, 09.09.19, 09.09.19, 15.09.19, 17.09.19, 19.09.19, 22.09.19, 21.02.20, 12.03.20, 31.01.21, 09.03.21, 09.03.21

 

ועידה

וְעִידָה – כינוס של נציגי מדינות, גופים, ארגונים

ועידַת שלום

ועידה בינלאומית

ועידת פִּסְגָה – כינוס של מנהיגים בְּכִירִים

שיחת ועידה – שיחה בטלפון שבה משתתפים אנשים אחדים הנמצאים במקומות שונים

 

הערך ועידה נמצא בידיעות: 17.07.17, 12.11.1714.01.18, 11.03.18, 24.10.18, 11.11.1824.06.19, 17.11.19, 12.01.20, 13.02.20, 13.12.21, 08.03.22