Browsing Archives

מילים ומושגים

חלל צה"ל

חָלָל  – הרוג, מי שנהרג במלחמה או באסון

רבים: חֲלָלִים

בסמיכות: חֲלַל צה"ל, חַלְלֵי-צה"ל 

דוגמאות:

בערב יום הזיכרון בכל שנה מפרסמים את מספר החללים שנָפלוּ במערכות ישראל.

באתר "יִזכּוֹר" יש תמונות וסיפורים אישיים של חללי צה"ל. 

 

הערך חלל נמצא בידיעות: 17.01.1529.11.1630.04.1701.05.17, 24.05.1707.09.17

02.10.1706.11.1716.04.18, 04.07.1805.08.1807.05.1908.07.19, 26.04.20, 26.04.20, 30.04.20, 21.05.20, 06.07.20, 23.02.21, 11.04.21, 11.04.21, 13.04.21

 

חלף

חָלַף – עָבַר

השורש: ח.ל.פ

שם הפועל: לַחֲלוֹף

דוגמאות:

בשנה החולפת למדתי באוניברסיטה.

זמן רב חלף מאז פגשתי אותו בפעם הראשונה.

ראיתי אותה ברחוב. היא חָלפָה על פָּנַי אבל לא ראתה אותי.

שיר:

הַיָמים חולפים, שנה עוברת

אבל המנגינה לְעוֹלָם נשאֶרֶת!

 

הערך חלף נמצא בידיעות: 25.03.1408.12.16, 01.01.1705.02.1701.05.1720.06.1724.06.1729.08.1704.09.1701.10.17

09.12.1725.12.1728.12.1709.01.1810.01.1830.01.1826.02.1831.12.1829.01.19, 05.11.19, 07.01.20, 12.01.2016.01.20, 21.01.20, 21.01.20, 17.03.20, 29.04.20, 11.06.20, 03.01.21, 12.01.21, 02.02.21, 04.03.21, 11.04.21, 22.04.21, 06.05.21, 10.05.21, 25.05.21, 12.08.21

 

חלק (פועל)

חָלַק –  יחד עם מישהו אחר קיבל את הדבר השלם – כל אחד קיבל חלק במשהו

השורש: ח.ל.ק

שם הפועל: לַחלוֹק

חולקים כבוד, חולקים סוד, חולקים זיכרונות משותפים, חולקים דירה משותפת, חולקים מנה במסעדה

שם הפעולה: חֲלוּקָה

חלוקת תעודות, חלוקת דואר

שם הפועל בבניין פיעל: לְחַלֵק

שם הפעולה: חִילוּק

במתמטיקה יש 4 פעולות יסוד: חיבור, חיסור, כפל, חילוק

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְחַלֵק

שם הפעולה: הִתְחַלְקוּת

מתחלקים בפרס, מתחלקים בהוצאות ובהכנסות

שם עצם: חֵלֶק

רבים: חֲלָקִים

 

הערך חלק נמצא בידיעות: 06.05.1829.10.1808.11.1804.04.1904.04.1916.06.19, 09.09.19, 26.11.1905.12.19, 09.01.20, 23.02.20, 13.07.20, 10.09.20, 14.01.21, 19.01.21, 31.01.21, 16.02.21, 16.03.21, 11.04.21, 13.07.21, 22.07.21