Browsing Archives

דרדר

דִרְדֵר – גלגל משהו במדרון מלמעלה למטה,גרם להרעת המצב, גרם למישהו להתנהג בצורה גרועה יותר

השורש: ד.ר.ד.ר

שם הפועל: לְדַרְדֵר

שם הפעולה: דִרְדוּר

שם הפועל בבניין התפעל: הִדַרְדֵר, הִתְדַרְדֵר

שם הפעולה בבניין התפעל: הִדַרְדְרוּת, הִתְדַרְדְרוּת

 

המצב מתדרדר, הסטודנט מתדרדר בלמודים, מצב החולה התדרדר

מְדַרְדְרִים אבנים מההר לעמק

מכונית מִתדַרְדֶרֶת

אדם מִתְדַרְדֵר לפשע

 

הערך דרדר נמצא בידיעות: 26.10.1705.02.1803.04.19, 30.07.20, 19.10.20, 18.01.22