Browsing Archives

דרש

דָרַש – ביקש בתקיפות

השורש: ד.ר.ש

שם הפועל: לִדרוֹש

שם הפעולה: דְרִישָה

הפועל בבניין נפעל: נִדרַש

כַּנִדרָש – כפי שצריך

 

דוגמאות:

דרושים מלצרים עם ניסיון!

תמסור לה דרישת שלום ממני.

הם לא מצליחים למכור את הדירה כי הם דורשים מחיר יקר מדי.

המורה הזאת דורשת משמעת ודורשת הכנה של שיעורי בית רבים.

ארגון טיול בחו"ל דורש זמן ומאמץ, ולכן רבים מעדיפים טיול מאורגן.

הוא מבצע את שעורי הבית כַּנִדרָש ומקבל ציונים טובים.

הם מוכרים את הבית ודורשים מחיר גבוה. המחיר הנדרש: 4 מיליון שקלים.

 

הערך דרש נמצא בידיעות: 18.07.1621.07.1625.07.1615.08.1614.09.1618.09.162.11.1623.11.16

07.12.1631.01.1701.02.17

13.03.17, 25.04.1725.04.1731.07.1729.08.1730.08.1718.09.1717.10.1710.11.17,

 12.11.1726.02.18,

25.03.1827.03.1823.04.1829.04.1809.05.1817.05.1822.05.1803.06.18

26.06.18

12.07.1823.07.1801.11.1822.11.1803.12.1808.01.1914.02.1925.02.19

28.02.1924.03.1928.03.19

13.06.1918.06.1904.07.19, 28.07.19, 29.07.19, 30.07.19, 04.08.19, 06.08.19, 22.09.19, 30.10.19, 07.11.19, 02.12.1908.12.19, 09.12.19, 15.12.19, 15.12.19, 17.12.19, 12.02.20, 12.03.20, 24.03.20, 26.03.20, 05.05.20, 06.05.20, 10.05.20, 10.05.20, 11.06.20, 24.06.20, 30.06.20, 13.07.20, 16.07.20, 20.07.20, 08.09.20, 22.09.20, 27.10.20, 05.11.20, 16.11.20, 03.12.20, 14.01.21, 14.01.21, 09.02.21, 04.03.21, 18.03.21, 25.04.21, 27.04.21, 29.04.21, 05.05.21, 21.06.21, 24.06.21, 26.07.21, 02.08.21, 10.08.21, 14.10.21, 01.11.21, 25.11.21, 28.11.21, 29.11.21, 15.12.21, 29.12.21, 06.01.22, 02.02.22, 09.02.22, 05.04.22, 24.04.22, 31.05.22, 03.07.22, 05.07.22, 20.07.22, 31.07.22, 19.10.23, 25.10.23, 25.10.23, 08.11.23, 08.11.23, 14.11.23, 15.11.23, 16.11.23, 17.11.23, 23.11.23, 04.12.23, 04.12.23, 07.12.23, 20.12.23, 26.12.23, 01.01.24, 11.01.24, 11.01.24, 22.01.24, 24.01.24, 28.01.24, 11.02.24, 14.02.24, 18.02.24, 19.02.24, 20.02.24, 21.02.24, 29.02.24, 03.03.24, 04.03.24, 09.03.24, 10.03.24, 17.03.24, 31.03.24, 07.04.24, 19.05.24, 22.05.24, 23.05.24, 29.05.24, 03.06.24, 10.06.24, 17.06.24, 20.06.24, 27.06.24, 27.06.24, 30.06.25, 03.07.24