Browsing Archives

גנז

גָנָז – הסתיר ושמר מסמכים, החליט לא ליישם את התוכנית או הרעיון

השורש: לִגְנוֹז

שם הפועל: ג.נ.ז

שם הפעולה: גְנִיזָה

גִנְזַך המדינה – ארכיון המסמכים השמורים של המדינה

המְגילות הגְנוּזוֹת – מגילות שנכתבו באזור ים המלך בתקופת בית שני והתגלו אחרי מלחמת ששת הימים באזור ים המלח. מוצגות בהיכל הספר במוזיאון ישראל בירושלים.

הספרים הגנוזים – הספרים החיצוניים, ספרים שלא נכנסו לתנ"ך. למשל: ספר החשמונאים.

 

הערך גנז נמצא בידיעות: 21.05.19, 17.03.21, 20.03.22