Browsing Archives

גנב

גָנַבלקח בלי רשות משהו של מישהו אחר 

השורש: ג.נ.ב

שם הפועל: לִגנוֹב

שם הפעולה: גְנֵבָה

שם תואר: גָנוּב

שם "מקצוע": גַנָב

דוגמאות:

בלילה נכנסו גנבים הביתה וגנבו את המחשב והטלוויזיה. 

גנבו לי את הטלפון. בטלפון הגנוב היו לי המון תמונות חשובות.

זו מכונית גנובה.

בסלנג:

גָנוּב, מַגנִיב – נחמד

דוגמאות:

הוא בחור מגניב. אני גְנוּבָה על ההומור שלו.

איזה מכנסיים מגניבים! איפה קנית אותם?

 

הערך גנב נמצא בידיעות: 

15.12.1613.11.1711.01.1816.10.1818.03.1915.17.19, 09.02.20, 31.03.20, 06.12.20, 09.02.21, 29.05.22, 18.07.22, 02.08.22, 21.10.23 , 28.05.24