מילים ומושגים

סגן

סְגָן – שֵנִי בתפקיד, מספר 2 בתפקיד, תַת-

סגן ראש הממשלה, סגן המנהל, סגן הרמטכ"ל, סגן מפקד

מִשְנֶה, מִשְנָה: לתפקיד בכיר יש משנֶה (או אישה מִשְנָה). משנה לנשיא בית המשפט, משנה ליועץ המשפטי לממשלה, משנה לנגיד בנק ישראל.

 

הערך סגן נמצא בידיעות: 10.01.1710.01.1717.01.1702.10.1730.10.17, 07.11.1727.11.17, 28.11.17, 29.11.17

19.12.1709.01.18, 23.01.1828.01.1801.02.1814.03.1827.03.1822.06.1828.06.1812.07.1824.10.18,

08.11.1811.11.1825.11.1803.01.1913.01.1913.01.1915.01.1915.01.19, 29.01.1913.02.1921.05.1924.06.19, 07.08.19, 08.08.19, 29.10.19, 19.12.19, 21.01.20, 23.01.20, 25.01.20, 18.05.20, 19.11.20, 21.01.21, 25.05.21, 06.07.21, 27.07.21