Browsing Archives

מילים ומושגים

עדות

עֵדוּת  –  testimony

שם הפועל: לְהָעִיד – לומר: ראיתי ושמעתי את הדברים

הָעֵד מוסר עֵדוּת בבית משפט. 

דוגמאות:

המשטרה מחפשת עֵדִים לתאונת דרכים שהייתה אתמול בבוקר.

הוא הֵעִיד בבית המשפט נגד אחיו.

הסנגור אמר במשפט כי יש הבדל בין הָעֵדות שֶהָעַד מָסַר במשטרה לבין עֵדוּתוֹ בבית המשפט.  

 

הערך עדות נמצא בידיעות: 21.03.17, 25.05.1706.06.1721.06.1702.08.1709.12.1727.12.1721.02.1821.02.18,

26.02.1806.03.1828.03.18, 11.04.1811.04.1812.08.1326.11.1808.01.1914.02.1904.06.19, 29.07.19, 18.12.19, 23.01.20

 

 

עדלאדע

עָדְלֹאיָדַע   –   תַהֲלוּכַת פורים, כמו קרנבל

מקור השם במצווה להשתכר בפורים "עד דְלֹא יָדַע בין אָרוּר הָמָן לְבָרוּך מרדכי".

כלומר: מצווה לשתות הרבה יין ולהשתכר עד שאי אפשר להבדיל בין מרדכי להמן.

ואז – עלולים לברך את המן, במקום את מרדכי, ולְקַלֵל את מרדכי, במקום את המן.

 
הערך עדלאידע נמצא בידיעות: 27.06.16

עובר

עוּבָּר – תינוק בתוך הבטן של האם

נקבה: עוּבָּרִית

רבים: עוּבָּרִים

הֵרָיוֹן מְרוּבֵּה עוברים: הריון שבו יש בבטן האם יותר מעובר אחד – תאומים, שלישייה, רביעייה, חמישייה…

העובר מתפתח בתוך השִליָה הנמצאת ברֶחֶם שבבטן האם.

 

הערך עובר נמצא בידיעות: 14.08.1621.12.1714.03.18

 

עוגן

עוֹגֶן – מִתקן מַתכת כבד שתוקעים בקרקעית הים כשרוצים שאונייה תעמוד במקום

השורש: ע.ג.ן

שם הפועל: לַעֲגוֹן – לעצור

שם הפעולה: עֲגִינָה

שם הפועל בבניין פיעל: לְעַגֵן – לקבוע משהו כדבר קבוע

שם עצם: מַעֲגָן – מקום שבו עוגנות (עומדות) סירות

מַעֲגָן סירות

מטילים עוגן כשרוצים לעצור את האונייה. מרימים עוגן כשרוצים לצאת לדרך באונייה.

 

הערך עוגן נמצא בידיעות: 19.07.18, 13.02.20

 

 

 

 

עודד

עוֹדֵדחיזק את רוחו של מישהו אחר, עזר, תמך

שם הפועל: לְעוֹדֵד

שם הפעולה: עִידוּד

הווה – שם תואר: מְעוֹדֵד

 

דוגמאות:

החברים מנסים לעודד את רוחו של החבר החולה.

ההורים מעודדים אותו ללמוד ולהצליח.

הוא מעודד אותה לצאת לעבודה.

השר מעודד את הפרויקט.

תודה על העידוד והעזרה!

המעודדות במשחק הכדורסל רקדו בשמלות ורודות.

החדשות מעודדות.

 

הערך עודד נמצא בידיעות: 21.09.1628.09.1610.11.1608.12.1612.02.1713.03.1726.04.1719.11.1701.01.18,

25.04.1806.05.1824.05.1804.06.1803.07.1819.07.1825.10.1824.12.1830.12.18, 14.08.19, 02.09.19, 06.10.19, 12.11.19, 02.12.19, 09.02.20, 17.03.20, 09.07.20, 21.07.20