Browsing Archives

מילים ומושגים

נאשם

נֶאֱשָם – חשוד שעשה מעשה לא חוקי, נמצא אשם בעשיית מעשה נגד החוק 

השורש: א.ש.ם

שם הפועל בבניין הִפעיל: לְהַאֲשִים

כְּתַב אִישוּם: המסמך שמכינים כאשר מחליטים להעמיד אדם למשפט

הִפְנָה אצבע מַאֲשִימָה: אמר: אתה אשם!

 

דוגמאות:

בית המשפט הֶאֱשִים את הנֶאֱשָם ברצח.

הוא מוּאֲשָם בגניבה.

הנאשם אמר במשטרה ובבית המשפט: לא גנבתי!

 

 01.08.1604.09.1608.09.1627.10.1607.11.1606.12.1622.01.1701.02.17

26.03.17, 25.04.1710.05.1710.08.1720.11.1728.11.1727.12.1714.01.1815.01.18

01.02.1806.02.1818.02.1808.04.18, 10.04.1822.04.1823.04.1819.06.1824.06.1828.01.1928.02.1928.02.19,

 22.05.1930.05.1924.06.19,

17.07.19, 25.07.19, 26.09.19, 29.10.1921.11.19, 24.11.19, 03.12.19, 08.12.19, 17.12.19, 19.12.19, 06.01.20, 20.01.20, 21.01.20, 28.01.20, 29.01.20, 18.02.20, 19.02.20, 17.03.20, 17.03.20, 03.05.20, 04.05.20, 07.05.20, 20.05.20, 20.05.20, 21.05.20, 24.05.20, 05.07.20, 12.11.20, 29.11.20, 07.01.21, 09.02.21, 09.02.21, 23.02.21, 08.03.21, 14.03.21, 05.04.21, 07.04.21, 07.04.21, 20.04.21, 06.06.21, 21.10.21, 07.11.21, 14.11.21, 19.11.21, 13.01.22, 02.02.22, 01.03.22, 16.03.22, 25.05.22, 11.08.22, 18.10.23, 26.10.23, 10.12.23, 19.12.23, 04.01.24, 14.01.24, 25.01.24, 18.02.24, 20.02.24

 

נבט

נֶבֶטצמח בראשית הצמיחה

רבים: נְבָטִים

השורש: נ.ב.ט

שם הפועל: לִנְבּוֹט

שם הפעולה: נְבִיטָה

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַנְבִּיט

שם הפעולה: הַנְבָּטָה

 

הערך נבט נמצא בידיעות: 10.10.19

 

 

 

נביא

נָבִיא – אדם שאומר מה יהיה בעתיד

          אדם המדבר בשם הנביא 

נְבִיא אמת

נְבִיא שקר

השורש: נ.ב.א

שם הפועל: לְנַבֵּא

שם הפעולה: נִיבּוּי

שם עצם: נְבוּאָה

הנביאים בתנ"ך: ירמיהו, ישעיהו, יחזקאל

חלקי התנ"ך: תורה, נביאים, כתובים

דוגמאות:

קשה לנבא את העתיד.

נביא אומר דברי נבואה.

אני מקווה שהנבואה שלך תתגשם.

הנבואה לא התקיימה.

המוסלמים מאמינים בנביא מוחמד.

פתגמים:

אין נָבִיא בְּעִירוֹ – קשה לאדם להצליח בסביבה הקרובה שלו. לפעמים קל לו יותר להצליח בעיר רחוקה.

הנבואה ניתנה לשוֹטִים – רק טיפשים חושבים שהם יכולים לנבא את העתיד.

 

הערך נביא נמצא בידיעות: 26.07.1711.12.17, 03.11.20, 25.01.21, 22.06.2107.04.22

 

נבע

נָבַע – יצא מתוך משהו

השורש: נ.ב.ע

שם הפועל: לִנְבּוֹעַ

שם הפעולה: נְבִיעָה

 

דוגמאות:

המעיין נובע מהאדמה.

הדברים נובעים להלב.

הדבר הנובע מכעס.

 

הערך נבע נמצא בידיעות: 25.02.1817.05.1806.08.1824.11.18, 17.03.20, 20.04.21, 02.01.22, 11.01.22, 23.10.23, 26.10.23, 25.12.23, 11.02.24, 21.02.24

 

 

 

 

 

נבצרות

נִבְצָרוּת – מניעה להמשיך לשמש בתפקיד מסוים לזמן מסוים

נִבצרות זְמנית, נִבצרות מִתמשכת

הפועל בעבר: נִבְצַר

כאשר נבצר מראש ממשלה למלא את תפקידו מסיבות שונות (סיבות בריאות, סיבות משפטיות או אחרות) – הוא יוצא לנבצרות זמנית או מתמשכת וממלאים לו ממלא מקום.

 

הערך נבצרות נמצא בידיעות: 26.11.19, 20.04.21, 03.03.21, 03.03.22, 04.01.25

 

נגד

נֶגֶד – אנטי; מול, לעומת

השורש: נ.ג.ד

שם הפועל בבניין התפעל: להתנגד

שם הפעולה: התנגדות

שם הפעולה בבניין פיעל: ניגוד

מתנגדים למשהו, למישהו

ניגוד עניינים

מדברים ומצביעים בעד או נגד

 

הערך נגד נמצא בידיעות: 

10.11.1728.11.1731.12.1710.01.1819.03.1807.05.1821.05.1821.05.18,

 28.05.18,

07.06.1824.06.1817.07.1818.07.1818.07.1819.07.1819.07.1826.07.18,

 01.08.1807.08.1815.11.18,

22.11.1829.11.1813.12.1818.12.1823.12.1827.12.1803.01.1913.01.19

15.01.1917.01.1928.01.1928.02.1904.03.19,

07.03.1907.03.19, 24.03.1901.05.1929.05.1929.05.1930.05.1904.06.1905.06.19, 12.08.19, 03.09.19, 08.09.19, 10.09.19, 12.09.19, 16.09.19, 26.09.19, 03.10.19, 29.10.19, 05.11.19, 12.11.19, 18.11.19, 21.11.19, 24.11.19, 27.11.19, 12.12.19, 12.12.19, 12.05.20, 19.05.20, 26.05.20, 11.06.20, 16.06.20, 30.06.20, 02.07.20, 06.07.20, 09.07.20, 16.07.20, 23.07.20, 10.09.20, 13.09.20, 30.09.20, 01.10.20, 14.10.20, 14.10.20, 03.11.20, 22.12.20, 14.01.21, 20.01.21, 26.01.21, 02.02.21, 07.02.21, 23.02.21, 25.02.2104.03.21, 20.04.21, 26.04.21, 30.05.21, 14.06.21, 17.06.21, 06.07.21, 21.07.21, 25.07.21, 12.09.21, 19.09.21, 30.09.21, 21.10.21, 26.10.21, 04.11.21, 07.11.21, 11.11.21, 14.11.21, 24.11.21, 19.12.21, 24.01.22, 08.02.22, 17.02.22, 03.03.22, 03.03.22, 08.03.22, 09.03.22, 13.03.22, 15.03.22, 24.03.22, 01.05.22, 24.05.22, 07.06.22, 07.06.22, 23.06.22, 28.06.22, 11.08.22, 19.10.23, 28.11.23, 05.12.23, 16.12.23, 17.12.23, 03.01.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נגדה

יַחְדָה ונַגְדָה – המפלגות בכנסת מתחלקות לקואליציה ואופוזיציה.

לאחרונה נקבעו להן מילים בעברית: הקואליציה היא יחדה והאופוזיציה היא נגדה.

נכון לעכשיו, המילים החדשות לא הצליחו להיכנס לשימוש יומיומי בשפה.

משתמשים בהן בעיקר במהדורות החדשות ברדיו.

 

הערך נגדה נמצא בידיעות: