פומבי

פּוּמְבִּיפתוח, מפורסם לכולם

בְּפוּמְבִּי –  פתוח לכל הציבור

ויכוח פומבי, מכירה פומבית

 

הערך פומבי נמצא בידיעות: 02.10.1716.11.1726.04.18